reede, 22. november 2019    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

TOETA KOGUDUST!

19.03.2019

Anna oma panus ja toeta kogudust!

Oleme jätnud seljataha aasta numbriga 2018 ning alustanud hoogsalt juba uut aastat uute plaanidega. Aasta 2018 tõi taas rõõme ja õnnestumisi, meie väike armas Jaani Lastemaja  kasvas ja arenes ühe rühma võrra suuremaks ja alates möödunud aasta septembrist toimetavad Johannese ja Frantsiskuse rühmades kokku 20 last, kellest osad on eeloleval sügisel kooliminejad ning osad lapsed teevad meie turvalises ja hubases hoius alles esimesi samme oma lasteaia ja kooliteel. Hoiame neid hoolega.

Samuti jäi möödunud aasta sügisesse veel rahvarohke kogudusereis Tartusse, kus pühitsesime pühapäeva koos eestpalvekogudusega Tartu Pauluse kirikus ning saime koos kunstnik Anu Rauaga osa ERMi külastusest ja näitusest „Isamaastikud“. Novembris osalesime Viljandi linna kaasavas eelarves ning paljude teiste ideede hulgas saavutasime oma kirikutorni remondi plaaniga ja 275 inimese toetushäälega 2. koha. Tegime koguduses koos oma tublide vabatahtlikega palju head ilusat tööd.

Toredad tegemised ja sündmused on ka alanud aastaks juba kavva seatud ning hoolas töö käib. Kõiki häid ja tublisid tegemisi koguduses saame aga plaanida ja elluviija, kui meie koguduseliikmed, sõbrad ja toetajad on meiega ning aitavad sellele tööle kaasa annetustega, milleta kirikutöös läbi ei saa. Saame olla rõõmsad, kuna 2018. aastaks eelarves plaanitud liikmesannetuste summa 26 000 eurot kogunus, kurvaks teeb aga see, et liikmesannetajate hulk vähenes, aga oleme uue aasta tuules lootusrikkad.

Oleme 2019. aastaks koguduse eelarves plaaninud liikmesannetusi koguda 27 000 euro.

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 400 €, liikmeannetus kuus - 4 €, liikmeannetus aastas - 40 €).

Hea kaaslane!

  • LIIKMESANNETUSEGA toetad üle viie sajandi vanuses kirikus Sõna ja muusika jagamist, koguduse jätkusuutlikkust ja erinevate töövaldkondade arengut. Tänu liikmesannetustele on meie kirik aastaringselt ja igapäevaselt avatud, soe ja kaunis. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

  • JAANI LASTEMAJAS on eralapsehoid, kus pakume hoiuteenust 20-le lapsele vanuses 2-6 aastat. Lapsi arendades lähtume kristlikust maailmavaatest ja väärtustest ning pärimuskultuurist. Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, LOOTUS JA ARMASTUS annavad kindla aluse isiksuse arenguks. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank:EE4510 100 220 503 990 01

  • KIRIKUTORN MEIE LINNAS. Viljandi Jaani kirik on oluline sümbol Viljandi linnas, sest tegemist on kõige vanem hoonega, mis tegutseb oma algses funktsioonis. Annetusega aitad kaasa kirikutorni remondile ja välisvalgustuse uuendamisele. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

"Kirikutorni heaks"

Tahame siiralt tänada kõiki, kes toetasid kogudust mitte ainult mõtte ja sõna, vaid ka rahalise panusega. Jumal armastab rõõmsat andjat.

Liikmesannetus tagab koguduse tegevuse jätkusuutlikkuse ning annab töötegijaile tunde, et tehakse head, vajalikku ja hinnatud tööd. Andkem ja siis antakse meile!

 « tagasi


| üles |

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346