teisipäev, 15. oktoober 2019    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE KANTSELEI

KIRIK AVATUD:

  • E ja K kell 10-15
  • T ja N kell 13-18
  • P kell 10-14

MISSA pühapäeviti kell 11

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA neljapäeviti kell 12

KANTSELEI AVATUD:

  • E ja K kell 10-15
  • T ja N kell 13-18

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID:

  • E kell 10-15
  • N kell 13-18

Palume aeg eelnevalt kokku leppida

MAIKUUS on Viljandi Jaani koguduse KANTSELEI SULETUD kevadpühal 1. mail ja taevaminemispühal 30. mail

JUTLUS »
Ta on Jumala Poeg! Kristuse ristimispüha

Kirikusse tuleme me mitte eeskätt jutlust või muusikat kuulama, üksteisega kohtuma või erinevaid üleandeid täitma, vaid olemaks osa Jumala Poja, Jeesuse Kristuse, maapealse ihu, Tema koguduse vereringest, energiaväljast, võrgustikust.
Loe edasi »
Jeesus äratab meis usku. 3. pp pärast ilmumispüha

Inimene ei ole vaid füüsiline keha, mida elustab verd ringi pumpav lihaskimp, niisama oluline ja hoidmist vajav on ka hing, meie otseühendus Issandaga ja selles me vajame tuge ja abi, eriti neil hetkedel, kui lootus kipub kaduma ja varjud peale tungivad.
Loe edasi »
Prillid, mis aitavad näha. Küünlapäeva peremissa

Jumal on elu valgus. Kui Jumal poleks näinud maailmas lootust, poleks ta saatnud oma poega, Jeesust, siia maailma. Jumal annab ka täna meile igaühele uue lootuse, ükskõik, mis olukorras me keegi täna oleme, mida kardame, mida loodame, mida igatseme.
Loe edasi »
KOGUDUSES TOIMUB »

16.10 kl 18.00 KOGUDUSEKOOL: Piibliring
17.10 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE PÄRASTLÕUNA
19.10 kl 10.00 SÜGISENE TALGUPÄEV
20.10 kl 11.00 MISSA, 20. pühapäev pärast nelipüha, USK JA USKMATUS (1. Moosese 15:1-6; Roomlastele 4:16-25; Markuse 2:1-12)
31.10 kl 18.00 USUPUHASTUSPÜHA JUMALATEENISTUS
02.11 kl 18.00 HINGEDEPÄEVA KONTSERT-MÕTISKLUS
03.11 kl 11.00 MISSA, 21. pühapäev pärast nelipüha, JEESUSE SAADIKUD (Jeremija 1:4-10; Pauluse 2. kiri Timoteusele 4:1-5; Matteuse 22:1-14)

UUDISED JA TEATED »

Toeta kogudust! - 19.03.2019
Kellamäng Viljandi Jaani kirikus

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Re˛issöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetajaMarko Tiitus

 
 

| üles |

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346