kolmapäev, 20. november 2019    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
   Ajalugu
   Koguduse elu
   Sõpruskogudused    Dokumendid
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE ELU

Tuhast tõusnud kogudus

Pärast seda, kui Viljandi Jaani kirik nõukogude võimude poolt 1952. aastal suleti ja kaubalaoks muudeti, liideti kogudus Viljandi Pauluse kogudusega. Pärast laulvat revolutsiooni ja Eesti Vabariigi taassündi taastati 1992. aasta maikuus ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus. Väikesest initsiatiivgrupist on 17 aastaga kasvanud aktiivne ja elujõuline linnakogudus, kus käesoleva aasta jaanuarikuu seisuga oli 1717 liiget (sh ristitud lapsed). Liikmesannetajaid oli möödunud aastal 349. Elukoha järgi kuulub meie kogudusse peamiselt Viljandi linna, aga ka ümberkaudsete valdade – Viiratsi, Pärsti ja Saarepeedi valla elanikke.

Kristusekeskne kogudus

Kogudus saab oma ülesanded ja väe ülestõusnud Kristuselt, kes igal pühapäeval teenib oma rahvast Sõna ning Püha Õhtusöömaaja kaudu. Kogudus vastab Kristusele ülistuse, tänu ja eestpalvetega, andes endid oma aja, andide ja kogu eluga Tema teenistusse. Pühapäevane missa on koguduseelu süda. Meie kirikusse koguneb pühapäevasele jumalateenistusele keskmiselt 65 inimest.

Nooruslik kogudus

Tänu sellele, et pärast koguduse taastamist on meiega igal aastal liitunud läbi leerikooli palju noori, moodustavad kõige arvukama vanuserühma meie liikmeskonnast 21-35- aastased inimesed. Seetõttu paneme oma kuulutus- ja teenimistöös rõhku noortele peredele ja lastele, korraldades aastas 8-9 perejumalateenistust koos lastekirikuga, samuti on Jaani koguduses aastaid olnud aktiivne noortetöö.

Armastustööle rajanev kogudus

Kuigi Jaani koguduses on koos ringijuhtidega 9 palgalist töötegijat, saab kogudus kasvada ja inimesteni jõuda eelkõige läbi oma liikmete aktiivsuse ning vabatahtliku töö, mida on eesti kirikuajaloos nimetatud ka armastustööks. Koguduse uus, 01.03.2009 valitud nõukogu on vabatahtliku töö arendamiseks moodustanud kuus toimkonda ja asunud koostama koguduse arengukava, mis valmib 2010. aasta sügiseks.

Avatud kogudus

Jaani kirik on aastaringselt köetav, puhas, valge ja hubane. Me ei ava oma pühakoja uksi vaid kord nädalas, vaid peaaegu iga päev. Aastal 2008 oli meie kirikus 362 erinevat jumalateenistust, palvust, kirikukontserti ja koolitust. Meie koguduses tegutseb kolm koori, aastas toimub 50-60 erinevat kontserti, kaks korda aastas korraldame leerikooli. Suveperioodil (15.05-15.09) on kiriku uksed avatud iga päev.

Teeniv kogudus

Tänases majandusolukorras arendab kirik senisest enam diakooniatööd. Jaani koguduses tegutseb 10-liikmeline diakooniatöö toimkond, tehakse kodukülastusi, korraldatakse eakate pärastlõunaid ja jõululõunaid. Lisaks üksikute koguduseliikmete teenimisele on koguduse missiooniks kogukonna teenimine. Koos Viljandi Pauluse kogudusega on meie teenimispiirkonnaks Viljandi linn ja endise Viljandi kihelkonna territoorium, mis praegu paikneb Viiratsi, Pärsti ja Saarepeedi vallas. Jaani kogudus korraldab koostöös oma piirkonna koolide ja lasteaedadega advendi- ja jõulukontserte, korraldab regulaarset vaimulikku teenimist Viiratsi pansionaadis jm.

Nähtav kogudus

Me ei taha olla enesessesulgunud, vaid nähtav ja kuuldav kogudus. Lisaks koguduse koduleheküljele internetis ja kiriku teadetetahvlile anname iga kuu välja koguduse Sakala.

Koostööle suunatud kogudus

Viljandi Jaani kogudusel on palju sõpru ja koostööpartnereid, sest me oleme jõudnud äratundmisele, et vaid koos tegutsedes saavad väikestest asjadest suured. Lisaks EELK Viljandi Pauluse kogudusele on meil head suhted Viljandi Baptistikoguduse, Viljandi Adventkoguduse, Viljandi Elu Sõna koguduse ja Viljandi Uue Elu kogudusega, kellega koos korraldame igal aastal oikumeenilisi palvenädalaid ja palvushommikusööke Viljandi juhtidele. Aastatepikkune koostöö seob meid Viljandi Linnavalitsusega, paljude koolide, lasteaedade ja sotsiaalasutustega ning kontsertorganisatsioonidega. Jaani kogudusel on 10 sõpruskogudust Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Hollandis ja Šotimaal.

Tere tulemast meie kirikusse ja kogudusse!
| üles |

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346