teisipäev, 26. oktoober 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE KANTSELEI

EELK Viljandi Jaani koguduse KANTSELEI ON AVATUD:

  • E ja K 10-15
  • T ja N 13-18

Koguduse töötajatega saab kontakti telefoni ja e-kirja teel:                                                                       

  • Õpetaja Marko Tiitus tel 5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee - kui soovid vaimulikku nõu, eestpalvet, eravisilist pihti, armulauda, matusetalitust, infot koguduse juhtimise ja töökorralduse kohta. Koguduse õpetaja Marko Tiitus viibib puhkusel 5.-28. juulini
  • Sekretär-juhiabi Liina Heinaste tel 5624 0124, liina.heinaste@eelk.ee - liikmesannetuste tegemine, kirikutähed, koguduse kantselei toimingud, arved ja sularahatoimingud.

KIRIK ON AVATUD:

  • E-L kell 11-18
  • P kell 10-18

Oled oodatud palvetama, küünalt süütama, Jumala ligiolu otsima.

 

JUTLUS »
Tõotus läbikukkunud jüngritele. Ülestõusmisaja 2. pühapäev

Oh et meil vaid oleks julgust olla nagu äsjasündinud lapsed (tänase pühapäeva ladinakeelne nimetus quasimodogeniti just seda tähendab), vallaneda kõigest, mis meid minevikus ja olevikus painab, et lasta endid rüütada väega kõrgelt ja minna koos Jeesusega.
Loe edasi »
Jumala rahva koduigatsus, ülestõusmisaja 4. pühapäev

Me kulgeme kirikuaasta Jeesuse surma ja ülestõusmise järgses ajas. Jeesus on ilmunud oma jüngritele ning istub nendega koos ühise laua taga. Jüngrid on mõistagi segaduses ja veidi hirmunud, sest lühikese aja jooksul on juhtunud vapustavaid sündmusi.
Loe edasi »
KOGUDUSES TOIMUB »

28.10 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
30.10 kl 18.00 Etendus
31.10 kl 11.00 USUPUHASTUSPÜHA MISSA, reformatsiooni aastapäev USU ALUSED (Jeremija 31:34; Galaatlastele 5:1-6; Johannese 8:31-36)
02.11 kl 18.00 HINGEDEPÄEVA KONTSERT-MÕTISKLUS, mõtiskleb õpetaja Marko Tiitus, musitseerivad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, sissepääs tasuta
04.11 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE PÄRASTLÕUNA
06.11 kl 11.00-13.00 PEREKLUBI - reisimuljeid Kreekast
07.11 kl 11.00 MISSA, 24. pühapäev pärast nelipüha, KAHE RIIGI KODANIK (Taaniel 2:31-41, 44; Roomlastele 13:1-7; Matteuse 17:24-27)

UUDISED JA TEATED »
Ristiinimese teekond algab Jumala kutsest

Tänavu kevadel möödus 16 aastat päevast, mil mind EELK Konsistooriumi otsusega määrati Viljandi Jaani koguduse õpetajaks. Mõned teie hulgast mäletavad seda jaanuarikuu päeva 2005. aastal, kui ma pikajuukselise noore mehena, abikaasa Mirjam käekõrval ja peatselt aastaseks saav Elsbet Helena süles, tulin kirikuga tutvuma ja koguduse esindajatega kohtuma, et seejärel vaagida ja langetada otsus, kas minust võiks saada kandidaat Jaani koguduse õpetaja ametikohale. 

Kuusteist aastat on möödunud ja täna võin ma tõdeda, et olen viimase saja aasta lõikes kõige pikemalt Jaani kogudust teeninud vaimulik peale Johannes Ernst Mickwitzi, kes oli Jaani koguduse õpetaja 26 aastat (1893-1919), siirdus seepeale Saksamaale. Olen minagi nende 16 aasta jooksul püüdnud paaril korral Viljandist lahkuda ja mõelnud teistele teenimiskohtadele, aga Jumal on juhtinud minu teeradu sellisel viisil, et ma olen jäänud Viljandisse.

Tänan südamest kõiki kaasteelisi, kes on koos minuga Viljandi Jaani koguduses elanud ja hinganud, rõõme ja muresid jaganud, mulle ja mu perele toeks ja abiks olnud ning meie eest palvetanud.

Ristiinimese teekond ja koguduse liikmelisus algab Jumala kutsest. Kiriku kreekakeelne nimetus ekklesia tuleneb verbist ekkaleo ’välja kutsuma’. Jeesus ütleb: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.“ (Jh 15:16) Jeesus Kristus on oma koguduse karjane, Issand ja pea - Tema kutse ja valik on niihästi see, et me oleme pühas ristimises Tema omaks saanud ja Tema rahva hulka vastu võetud, kui ka see, et me oleme oma vaimuliku kodu leidnud konkreetses koguduses.

Mingil ainult Jumalale teadaoleval põhjusel on Tema juhtinud mind Viljandi Jaani koguduse keskele, selle koguduse karjaseks ja õpetajaks. Samamoodi on meie kõigiga – nähkem Jumala head ja armulist tahet ning juhtimist, aga ka ülesannet ja vastutust just siin ja praegu – oma kodukoguduses.

Kogudusena seob meid ennekõike armastus Jumala vastu ja alles siis armastus kauni ja väärika pühakoja, siin kogunevate inimeste, töötegijate ja vaimuliku vastu. Teiselt poolt, meie armastus Jumala vastu saab oma tegeliku ja konkreetse väljundi kodukoguduses, lihast ja luust inimeste keskel, nendega koos oma usuteed käies, üksteise koormaid kandes, koguduse ja kiriku eest ühist vastutust ja hoolt jagades.

Tere tulemast Jaani kirikusse ja kogudusse!

 

 Marko Tiitus
Koguduse vaimulik

 
 

| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346