neljapäev, 3. detsember 2020    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE KANTSELEI

 

KANTSELEI ON AVATUD

  • E ja K kell 10-15
  • T ja N kell 13-18

KIRIK ON AVATUD

  • E – L kell 11-18
  • PÜHAPÄEVAL kell 10-11

MISSA pühapäeviti kell 11

KESKPÄEVAPALVUS armulauaga neljapäeviti kell 12

 

KONTAKTID

  • Õpetaja Marko Tiitus

Tel: 5341 3394

e-post: marko.tiitus@eelk.ee

Soovi ja vajaduse korral kõnelda koguduse õpetaja Marko Tiitusega palume aeg eelnevalt kokku leppida kirjutades või helistades.

  • Sekretär-juhiabi Liina Heinaste

Tel: 433 3000; 5624 0124

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee; liina.heinaste@eelk.ee

 

JUTLUS »
Ta on Jumala Poeg! Kristuse ristimispüha

Kirikusse tuleme me mitte eeskätt jutlust või muusikat kuulama, üksteisega kohtuma või erinevaid üleandeid täitma, vaid olemaks osa Jumala Poja, Jeesuse Kristuse, maapealse ihu, Tema koguduse vereringest, energiaväljast, võrgustikust.
Loe edasi »
Jeesus äratab meis usku. 3. pp pärast ilmumispüha

Inimene ei ole vaid füüsiline keha, mida elustab verd ringi pumpav lihaskimp, niisama oluline ja hoidmist vajav on ka hing, meie otseühendus Issandaga ja selles me vajame tuge ja abi, eriti neil hetkedel, kui lootus kipub kaduma ja varjud peale tungivad.
Loe edasi »
Prillid, mis aitavad näha. Küünlapäeva peremissa

Jumal on elu valgus. Kui Jumal poleks näinud maailmas lootust, poleks ta saatnud oma poega, Jeesust, siia maailma. Jumal annab ka täna meile igaühele uue lootuse, ükskõik, mis olukorras me keegi täna oleme, mida kardame, mida loodame, mida igatseme.
Loe edasi »
KOGUDUSES TOIMUB »

03.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
06.12 kl 11.00 Advendiaja 2. pühapäeva MISSA. Pühapäeva teema: SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES (Jesaja 44:6-8; Jaakobuse 5:7-77; Luuka 17:20-24)
09.12 kl 18.00 KOGUDUSEKOOL: Meie Isa Palve
10.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
13.12 kl 11.00 Advendiaja 3. pühapäeva MISSA. Pühapäeva teema: VALMISTAGE ISSANDALE TEED (5. Moosese 18:15-19; Roomlastele 16:25-27; Johannese 1:19-29)
17.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
20.12 kl 11.00 Advendiaja 4. pühapäeva MUUSIKALINE MISSA vanade jõululauludega, pühapäeva teema: ISSAND ON LÄHEDAL (Jesaja 29:17-19; Roomlastele 15:8-13; Matteuse 1:18-24), muusika koguduse naisansamblilt IRIS

UUDISED JA TEATED »SÜGISEL ALUSTAVAD KOGUDUSE VÄIKERÜHMAD. Ootame vanu ja uusi osalejaid! - Sügis 2020
TOETA KOGUDUST!
Toeta kogudust!
PEREMISSAD Jaani kirikus - 2020
Perejumalateenistused Jaani kirikus - 2020

KES ON MEIE EESKUJUD?

Kes on meie eeskujud?

Eeskujude tähtsust meie elus on raske üle hinnata – inimene omandab kõige olulisemad eluks vajalikud oskused matkimise teel. Just niiviisi, teisi vaadeldes ja järele aimates õpime kahel jalal kõndima, rääkima, iseseisvalt sööma ja puhtust hoidma. Kuid ka kõige olulisemad isiksuslikud käitumismustrid ja väärtushinnangud võtame me suures osas vaikimisi üle keskkonnast, kus me viibime – oma perekonnast, sõpruskonnast ja töökollektiivist. Mida küpsemaks me saame, seda suurem on meie endi teadlik roll eeskujude valikul, kuid inimesed, kelle järgi me joondume ja kelle arvamus meile korda läheb, jäävad olulisteks mõjutajateks meie eluteel.

Jõulude sõnum on, et igavene Jumal on sisenenud aegruumi ja saanud inimeseks. Jeesuse sünnile, elule, õpetusele, kannatusele, surmale ja ülestõusmisele vaadates on nähtamatu ja teispoolne Jumal saanud meie jaoks nähtavaks ja ligiolevaks: Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud. (Jh 1:18)

Miks Jumal tuli inimesena meie keskele? Kristlik teoloogia ja usutunnistus pakuvad siin erinevaid vastuseid: Kristus tuli, et näidata meile teed Isa juurde, vabastada oma surma läbi meid patust (seisund või olek, mis eraldab meid Jumalast ja kaasinimestest ja millest kasvavad välja üksikud patuteod), kaotada oma ülestõusmise läbi surma needus ja kinkida meile igavene elu.

Samas on Jumala inimesekssaamise puhul oluline ka selle sündmuse pedagoogiline või kommunikatiivne aspekt. Jumal ei ilmutanud oma tahet ja armastust meile mitte teoorias või õpetuses, moraalinormide või elujuhiste kogumis, vaid ajaloolises ja maises isikus – Jeesuses, Inimese Pojas, kelle kogu elu sünnist kuni surmani peegeldas meile jumalikku olemust kogu selle täiuses ja kirkuses.

Palestiina tolmustel teedel rännates, Jumala Kuningriiki kuulutades, näljaseid toites ja tõbiseid ravides oli Jeesus eeskujuks oma jüngritele ja on seda olnud kõigile kristlastele tänase päevani. Igal pühapäeval loeme kirikutes evangeeliumi, kus kõlavad Tema sõnad ja teod. Neid lugusid kuuldes, südames kandes ja omaenda ellu rakendades võime õppida ja harjutada seda, kuidas olla kristlane, Jumala laps ja Tema Kuningriigi kodanik.

See Kuningriik on levinud kaks tuhat aastat inimeselt inimesele läbi elavate ja inspireerivate eeskujude. Apostel Paulus õhutab Korintose linna kristlasi: Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse! (1Kr 11:1) Küllap saame igaüks tänuga mõelda nendele inimestele, kelle eeskuju kristlastena on olnud meie jaoks nakkav, sütitav ja innustav, kelle läheduses oleme kogenud Jumala ligiolu ja andestavat armu, lootust ja julgustust ning tundnud, et meiegi tahame käia sedasama teed ja olla osalised selles Vaimus, mis teeb rõõmsaks ja vabaks isegi kannatuste ja mure keskel.

Kui me tuleme kogudusse, siis evangeeliumi kuulutuse, piibelliku õpetuse, pühadest sakramentidest, ristimisest ja armulauast osasaamise ja koguduse ühiste palvete kõrval on meie vaimulikuks kasvamiseks ja teekäimiseks ülioluline, et leiaksime siit inimesi, kes oma elava eeskujuga tunnistavad Kristusest ja Tema järgimise võimalikkusest. Need inimesed võivad olla ekslikud ja mõnikord komistadagi, aga nad on otsekui peeglikillud, millest särab vastu päike.

Andku Jumal meile armu, et leiaksime neid usu, lootuse ja armastuse eeskujusid oma lähikonnast ja kogudusest ja võiksime ka ise olla eeskujuks neile, kes tahavad koos meiega ja meie järel kõndida seda kitsast rada, mis viib igavesse ellu.

 

Marko Tiitus

koguduse õpetaja 
 

| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346