kolmapäev, 30. november 2022    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE KANTSELEI

EELK Viljandi Jaani koguduse kantselei on AVATUD:

  • E 10-15
  •  N kell 13-18

Koguduse töötajatega saab kontakti telefoni ja e-kirja teel:                                                                       

  • Õpetaja Marko Tiitus tel 5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee - kui soovid vaimulikku nõu, eestpalvet, eravisilist pihti, armulauda, matusetalitust, infot koguduse juhtimise ja töökorralduse kohta. 
  • Sekretär-juhiabi Liina Heinaste tel 5624 0124, liina.heinaste@eelk.ee - liikmesannetuste tegemine, kirikutähed, koguduse kantselei toimingud, arved ja sularahatoimingud.

KIRIK AVATUD IGA PÄEV

  • E- P kell 10-17

Oled oodatud palvetama, küünalt süütama, Jumala ligiolu otsima.

JUTLUS »
Jumala inimesekssaamine kui kutse, kohustus ja võimalus. 9. pühapäev pärast nelipüha

Ärgem siis otsigem üksteisest mitte headust, vooruslikkust, eksimatust, tarkust, ilu, julgust – otsigem üksteisest Kristust. Mida Tema puudutab, see puutub kullaks, kellesse Tema elama asub, muutub kauniks lossiks, Tema Püha Vaimu templiks.

Loe edasi »


Vaid armastuses tehtu püsib ja kannab vilja. 10. pühapäev pärast nelipüha

Me ei saa muuta minevikus tehtud vigu, me ei saa üle ega ümber oma poolikusest ja piiratusest. Ent armastus katab kinni pattude hulga, armastus toob suhetesse andestust, mõistmist ja leppimist, armastus ravib haavad ja muudab määrdunu puhtaks.

Loe edasi »


Püsi Jeesuses ja Sa oled võitmatu! 11. pühapäev pärast nelipüha

Meid ootab eest võit patu, surma ja kuradi üle. Meid riietatakse valgete rõivastega. Meie nimed on eluraamatus. See võit ei ole mitte NATO või Ukraina võit, see ei ole meie moraalne, poliitiline või usuline võit, vaid see on Jeesuse Kristuse võit.

Loe edasi »


Ainult koos teiega olen ma kristlane. 13. pühapäev pärast nelipüha

Nagu pole olemas ideaalseid vaimulikke, pole ka ideaalseid kogudusi. Nagu pole olemas kõlbmatuid vaimulikke, pole ka kõlbmatuid kogudusi – Jumal, kes meid on kutsunud, ei saa eksida. Tema on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, Vaimu lepingut.

Loe edasi »


Kandkem üksteise koormaid! 16.pühapäev pärast nelipüha

Andestus võtab meie õlgadelt ühe olulisima koorma – see on koorem ja paine elada täiuslikus, korrastatud, õiglases ja perfektses maailmas ja suhete süsteemis, võtab paine kõike toimuvat kontrollida, reeglistikku mahutada, selgitada ja mõista.

Loe edasi »


Jumala heldus voolab üle. Lõikustänupüha

Ma tundsin tänulikkust mitte lihtsalt selle eest, et teatud kingitused ja õnnistused on osaks minu elust, vaid palju enam selle eest, et minu elu võib olla osake palju-palju suuremast kingitusest, Jumala heldusest, ülevoolavast õnnistusest ja rikkusest.

Loe edasi »


KOGUDUSES TOIMUB »

01.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE PÄRASTLÕUNA
04.12 kl 11.00 ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEVA MISSA ja LASTEKIRIK, Pühapäeva teema: SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES, Jesaja 35:3-6; Heebrealastele 10:35-39; Luuka 12:35-40
06.12 kl 17.00 MÄNGUPESA LASTEAIA JÕULUKIRIK
08.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
11.12 kl 11.00 ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEVA MISSA. Pühapäeva teema: VALMISTAGE ISSANDALE TEED, Malaki 3:23-24; 2. Peetruse 1:19-21; Matteuse 11:11-19
15.12 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
17.12 kl 11.00-16.00 JAANI JÕULUMAA, Karjastega jõululast otsimas

UUDISED JA TEATED »Õpetaja Marko Tiituse hommikumõtisklused Vikerraadios - 7.-13.11.2022
LASTE JA NOORTE SÕNALISE OMALOOMINGU KONKURSS Rahu ja Headust - 1. oktoober-30. november 2022
Õigeusu ülestõusmispühad koos ukrainlastega - 24. aprill 2022

Tunnistada sõna ja teoga Jumala Kuningriigi saabumisest

Viljandi Jaani kogudusel on tänavu juubeliaasta – meie armas ja väärikas pühakoda, kirik Viljandi südames saab viie ja poole sajandi vanuseks. Juubelid ja tähtpäevad pakuvad võimalust küsida ja mõtiskleda oma elu ja olemasolu tähenduse, missiooni ja eesmärkide üle, olgu siis tegemist üksikinimeste või ka organisatsioonidega.

Viljandi Jaani koguduse juubeliaastal oleme hakanud koostama koguduse strateegiat. Eelmise arengukava periood on juba paari aasta eest ümber saanud. Koroonakriisi löökidest ja õppetundidest kosudes ja õppides on aeg pöörata pilk tulevikku.

Olen koguduse hingekarjasena seda meelt, et praegusel ajahetkel vajab Jaani kogudus mitte niivõrd erinevate tegevuste loetelude ja pingeridade koostamist, vaid eelkõige süvenemist neid tegevusi mõtestavatesse põhiküsimustesse: Milleks oleme kogudusena Jumala poolt ellu kutsutud ehk milline on meie missioon? Kuhu tahame liikuda ja millisesse tulevikku tahab Jumal meid viia ehk milline on meie visioon? Millised väärtused on meie toimimise ja tegevuste aluseks? Millised on meie peamised eesmärgid ja tegevussuunad järgmisel kümnel aastal? Niisiis, alustame koguduse missiooni, visiooni, väärtuste ja strateegiliste eesmärkide läbimõtlemist ja sõnastamist. See eeldab ühiseid arutelusid koguduse töötegijate ning juhatuse ja nõukogu liikmetega, aga ka Jumala ees vaikseks jäämist ning üheskoos Tema juhatuse palumist ja kuulamist.

Esmane, mis vajab mõtestamist, elustamist ja sõnastamist, on meie missioon. Milleks oleme olemas? Milleks on Jumal meid kutsunud ja kutsub? Olen viimastel kuudel selle üle palju mõelnud, Jumalalt inspiratsiooni ja juhtimist palunud ning lugenud erinevaid teoloogilisi tekste, mis määratlevad kiriku olemust ja missiooni. Kogudus erineb teistest organisatsioonidest eeskätt selle poolest, et tema rajaja, ellukutsuja ja „omanik“ (kui kasutada äriühingu termineid) on Jumal, kes on koguduse rajanud kindla eesmärgiga. Oleme koguduse missiooni üle põhjalikumalt arutlenud ka koguduse töötajate augustikuisel väljasõidukoosolekul. Selle tulemusena on valminud koguduse missiooni esialgne sõnastus, mille üle hakkame järgnevalt arutlema koguduse juhatuses ja nõukogus:

EELK VILJANDI JAANI KOGUDUSE MISSIOON ON TUNNISTADA SÕNA JA TEOGA JUMALA KUNINGRIIGI SAABUMISEST

  • Ülistades, tänades ja paludes Jumalat (LEITOURGIA)
  • Tunnistades ja kuulutades rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest (MARTYRIA)
  • Teenides kaasinimesi ja kogukonda (DIAKONIA)
  • Edendades osadust, rahu ja lepitust (KOINONIA)

Palju õnne Sulle, hea kogudusekaaslane, meie kiriku ja koguduse juubeliks! Tere tulemast Sulle, tulevane koguduseliige, kes tahad anda oma osa ja pühendada end meie koguduse missiooni täimiseks.

Marko Tiitus

Koguduse õpetaja

Tere tulemast meie kirikusse ja kogudusse!

 

 

 


Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


 
 

| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346