laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE KANTSELEI

EELK Viljandi Jaani koguduse kantselei on AVATUD:

  •  N kell 13-18

Koguduse töötajatega saab kontakti telefoni ja e-kirja teel:                                                                       

  • Õpetaja Marko Tiitus tel 5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee - kui soovid vaimulikku nõu, eestpalvet, eravisilist pihti, armulauda, matusetalitust, infot koguduse juhtimise ja töökorralduse kohta. 
  • Assistent Liina Heinaste tel 5624 0124, liina.heinaste@eelk.ee - liikmesannetuste tegemine, kirikutähed, koguduse kantselei toimingud, arved ja sularahatoimingud.

KIRIK AVATUD 

  • P-R kell 10-17

Oled oodatud palvetama, küünalt süütama, Jumala ligiolu otsima.

MISSA pühapäeviti kell 11

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA neljapäeviti kell 12

JUTLUS »
Oleme Jumala Kuningriigi lapsed. Igavikupühapäev

Viimaks on Jumala Kuningriigiga nii, nagu eile saabunud lumetormi ja talvega – selle tulemine on olnud oodatud ja kindel, aga kui ta kord saabub, siis oma imelisuses, kirkuses, puhtuses ja valguses on see ikkagi üllatav, ootamatu ja meeliülendav.

Loe edasi »


Ära tee mingeid ettevalmistusi, jõulud tulevad! II advendipühapäev

Ehk on tõeline ja õige ettevalmistus just selles, et me end pisutki lõdvaks laseme, endid ja oma ootusi vähem tõsiselt võtame, endi ja oma kaasinimeste suhtes natukene armulisemad oleme ja üksteise ning iseenda veidrustega lepime.

Loe edasi »


Järgida Jumala juhtimist. IV advendipühapäev

Kui oleme Jumala ees vaikseks jäänud või jääme, küllap siis ütleb Issand ka meile, mida me peaksime tegema, näitab oma ingli puudutuse ja sõnumi kaudu, keda meie peaksime vastu võtma, kellele andeks andma, kellele oma südames, hinges ja elus ruumi tegema.

Loe edasi »


Usk, lootus, armastus - Jumala jõulukingid meile. Jõuluõhtu

Usk, lootus ja armastus, need on omamoodi jõulukingid – jõululapse kingid meile. Aga nad ei ole kingid, mis loovad meeleolu ja tänulikkust vaid ühte õhtusse, vaid kingid, mis realiseeruvad ja toimivad kogu meie elus, nii nagu ka elu ise on kingitus.

Loe edasi »


Kas sina seda sama valgust näed? Kristuse ristimispüha

Ristimine ei ole pelgalt rituaal või sümboolne toiming, vaid Jumala Vaimu kestev ime meis, Tema lastes. Kolmainu Jumala nimesse ristitutena oleme need, kelle peale on laskunud Jumala Vaim – tasase tuulena, malbe tuvina, oma Sõnas ja ristimisvees.

Loe edasi »


Jeesus äratab usule - sinu läbi! 3.pühapäev pärast ilmumispüha

Millal sina, hea kaasteeline viimati kellelegi Jeesusest ja oma usust Temasse kõnelesid? Sellest, mida tähendab Sinu jaoks elu koos ülestõusnud Kristusega ja Tema kogudusega, kuidas see on Sind inimesena muutnud, mida on pannud ümber hindama?

Loe edasi »


Elu on kui meri, mis mul hirmu teeb. 4.pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus võib anda neile, kes Temasse usuvad ja Tema käest haaravad, väe kõndida mäslevatel merelainetel, Temaga ei saa võimatuna näivad olukorrad meist võitu. Me suudame vastu pidada, jõudu ammutada, vee peal kõndida seni, kui meie silmad püsivad Jeesusel.

Loe edasi »


KOGUDUSES TOIMUB »

21.07 kl 11.00 MISSA, 9. pühapäev pärast nelipüha TÕDE JA EKSITUS (Jeremija 7:1-7; Heebrealastele 12:14-17; Matteuse 7:24-29)
21.07 kl 13.00 Ukraina kreeka-katoliku koguduse missa
25.07 kl 12.00 ARGIPÄEVAMISSA
26.07 kl 23.00 VILJANDI FOLK KONTSERT: 6hunesseq
27.07 kl 23.00 VILJANDI FOLK KONTSERT: Saucējas (Läti)
28.07 kl 11.00 MUUSIKALINE MISSA, 10. pühapäev pärast nelipüha USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL (Õpetussõnad 3:27-32, Heebrealastele 10:19-25; Luuka 12:42-48)

UUDISED JA TEATED »
VILJANDI JAANI KIRIK JA KOGUDUS 550 - MINEVIKUST TULEVIKKU

Viljandi Jaani koguduse juubeliaasta kulmineerub peatselt johannesepäeval, 27. detsembril peetava tänujumalateenistusega. Me ootame sellele jumalateenistusele koguduseliikmeid, linnarahvast ja koostööpartnereid. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma ning eriliseks muudab pidupäeva ka see, et me anname üle esimesed Viljandi Jaani koguduse tänumedalid neile, kellele soovime avaldada erilist tänu ja lugupidamist oma koguduse hoidmise ja kasvatamise eest. 550 aastat on Jumal seda kirikut ja kogudust siin Viljandi südames tegutseda lasknud. Sellesse viide ja poolde sajandisse on mahtunud väga erinevaid aegu nii koguduse, linna kui kogu meie rahva jaoks. On olnud õitsengu ja kasvamise aegu, on olnud katsumuste aegu, mil meie usaldus Jumala vastu on tõsiselt proovile pandud. On olnud aegu, mil kirik on rahvast täis, ja on olnud aegu, mil ta on seisnud varemetes või leidnud kasutust kaubalaona. Nii headel kui kurjadel aegadel on aga Jeesus Kristus, kes on seesama eile, täna ja igavesti, olnud oma rahvale kindlaks kaljuks, päästeks ja valguseks. Kirik ei ole siiski ainult ja ennekõike minevikupärand, kuigi pärimus on Pühakirja kõrval usuelu üheks oluliseks allikaks. Kuna kirik Kristuse Ihu ja Jumala rahvana on kutsutud sõna ja teoga tunnistama Jumala Kuningriigi saabumisest, siis sirutub kirik meie poole alati tulevikust – sellest tulevikust, mida Jumal ise kujundab, loob ja valmistab. Tulevikust, mis juba on hakanud meie keskel ilmet ja kuju võtma seal, kus palutakse Jumala Riigi tuleku pärast ning lastakse Tema tahtmisel sündida nagu taevas nõnda ka maa peal. Jõulupühad, mille ettevalmistamiseks me taas üle maailma advendiküünlaid süütame, ei jutusta meile lihtsalt üht vana lugu Jeesuse Kristuse sündimisest, karjastest väljal, kes said taevase ilmutuse ja rõõmusõnumi osalisteks ning hommikumaa tarkade külaskäigust. Jõulud jutustavad meile veelgi enam sellest, milline on inimkonna ja kogu loodu tulevik. See tulevik on Jumala Kuningriik, mis tuli Jeesuse sündimise läbi meie maailma ja aegruumi ning Tema surma ja ülestõusmise läbi sundis igaveseks taganema elu hävitavad jõud, mida Pühakiri nimetab patuks, surmaks ja kuradiks. Meid ootab suurepärane tulevik Jumala Kuningriigis - selle märgiks ja sümboliks on Jumal asetanud sellesse maailma oma kiriku. Ka meie armsa kodukiriku, kus tornikukk ja taevaredel, Püha Frantsiskuse linnud ja akvaariumikalad, paljude pühade inimeste eestpalved ja üle kõige Kristus ise oma Vaimu ja väega meis ja meie keskel oma Kuningriigile teed rajavad. Soovin ja palun, et Jaani kirik ja kogudus siin Viljandi südames jätkuvalt kuulutaks Kristuse surma ja tunnistaks Tema ülestõusmist, kuni Ta tuleb oma kirkuses.

Rahu ja headust!

Marko Tiitus Koguduse õpetaja


Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


 
 

| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346