laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

DIAKOONIA

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu” (Jh 3:16)

Diakoonia, st teenimine, on üks kiriku põhiülesannetest, mis algab altari juurest armulauas, vahendades argipäeva tõelisust koguduse jumalateenistuslikus ja palveelus ning muudes tegemistes. Avaralt tõlgendades võib kogu kiriku tegevust iseloomustada sõnaga “teenimine”. Samas ei ole diakoonia suunatud üksnes usklikele, vaid nii lähedal- kui kaugelolijatele, meile kõigile, sõltumata sellest, kus ilmaotsas me ka ei asuks. Ainult siis, kui kirik seda ülesannet tõsiselt võtab, võib oodata ühiskonna lugupidamist nii diakoonia kui ka kiriku enese vastu.

Professor Elmar Salumaa on öelnud: “Elu kolmele suurele kingitusele – vaesusele, kannatusele ja üksindusele – saab vaid tark anda õige tähenduse”. Ettevõtmisteks, mis aitaksid üksteist hoida, aidata ja toetada, olles valmis oma aega ja andeid pühendama koguduseliikmete isetuks ja vabatahtlikuks teenimiseks, on Viljandi Jaani koguduses loodud diakooniatöö toimkond. Toimkonna tegemiste eesmärgiks on arendada kogudus märkavaks, hoolivaks ja teenivaks koguduseks, mille liikmed nõustavad, aitavad ja teenivad abivajajaid ja puudust kannatajaid nii koguduses kui ka kogukonnas.

Diakooniatöö toimkond

  • korraldab koguduse eakatele suunatud ettevõtmisi ja tegevusi,
  • külastab eakaid, haigeid ja üksikuid koguduseliikmeid ning vajadusel vahendab neile majanduslikku, sotsiaalset või vaimulikku abi,
  • korraldab diakoonia- ja hingehoiuteemalisi koolitusi,
  • teeb koostööd koguduse tegevuspiirkonnas paiknevate hoolekandeasutustega seal viibivate inimeste vaimulikuks teenimiseks,
  • teeb koostööd Viljandi kogudustega diakooniatöö valdkonnas

 

 

 

 Eakate pärastlõunad

Septembrist kuni juunini kord kuus neljapäeval kell 13.00 (pärast keskpäevapalvust), toimub kiriku keldrisaalis eakate pärastlõuna pensioniealistele koguduseliikmetele.
Tee- ja kohvilaua ääres on võimalus omavaheliseks suhtlemiseks.
Iga kord on kutsutud ka külaline, kes räägib mõnel huvipakkuval teemal. Kindlasti ei puudu koosviibimiselt ka ühine laul ja palve.

Osalustasu inimese kohta on ca 2 €, millega katame kohvilaua kulud.

Eakate pärastlõunaid korraldavad Liina Heinaste ja Raja Aardevälja, tavaliselt osaleb ka koguduse õpetaja Marko Tiitus.
Koosviibimine on avatud kõigile: nii varasematele osalejatele kui ka neile, kes mingil põhjusel ei ole varem tulnud.
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346