laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
   Lastehoid
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

LAPSED

LASTE– JA PERETÖÖ TOIMKOND

Alates 2009. a. sügisest tegutseb Viljandi Jaani koguduses laste–, noorte- ja peretöö toimkond. Toimkonna eesmärgiks on luua lastele ja peredele võimalused aktiivseks tegutsemiseks koguduse elus, aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu Jumalasse ning armastada ja teenida kaasinimest Kristuse eeskujul. Kogudus toetab lapsi ja peresid nende elu arenguetappides ja kriisides.

LASTE-, NOORTE- JA PERETÖÖ SISU

 • Lastele ja peredele suunatud üritused ja tegevused
 • Perede ja laste aktiivne osalemine koguduse jumalateenistustel
 • Koostöö Viljandi haridusasutuste ja kristlike kogudustega kristlike väärtuste propageerimiseks ja süvendamiseks
 • Perekondade toetamine laste kristlikul kasvatamisel läbi vastavate koolituste
 • Laste ja perede osalemine praostkondlikel ja üldkiriklikel ettevõtmistel

PEREMISSAD JA LASTEKIRIKUD

Peremissad toimuvad Viljandi Jaani kirikus alates 2006. aastast ca 1 kord kuus. Et peremissad lastele huvitavaks muuta, on need seotud lapse jaoks tähtsate päevadega (esimene koolipäev, isadepäev, emadepäev), samuti kirikuaasta tähtsamate pühadega. Peremissal on lühem liturgia, samuti lastepärane jutlus ja ühislaulud.

2022 PEREMISSAD:

Viljandi Jaani kirik kutsub lapsi ja peresid:

 • 6. veebruaril kell 11 KÜÜNLAPÄEVA PEREMISSA
 • 13. märtsil kell 11 PAASTUAJA PEREMISSA
 • 17. aprillil kell 11 ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREJUMALATEENISTUS
 • 8. mail kell 11 EMADEPÄEVA PEREMISSA
 • 28. augustil kell 11 KOOLIAASTA ALGUSE PEREMISSA
 • 2. oktoobril kell 11 MIHKLIPÄEVA JA FRANTSISKUSEPÄEVA PEREMISSA
 • 13. novembril kell 11 ISADEPÄEVA PEREJUMALATEENISTUS
 • 27. novembril kell 11 ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEVA PEREMISSA
 • 25. detsembril kell 11 1. JÕULUPÜHA PEREJUMALATEENISTUS koos jõulunäidendiga
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346