neljapäev, 27. jaanuar 2022    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
   Lastehoid
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

LAPSED

LASTE– JA PERETÖÖ TOIMKOND

Alates 2009. a. sügisest tegutseb Viljandi Jaani koguduses laste–, noorte- ja peretöö toimkond. Toimkonna eesmärgiks on luua lastele ja peredele võimalused aktiivseks tegutsemiseks koguduse elus, aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu Jumalasse ning armastada ja teenida kaasinimest Kristuse eeskujul. Kogudus toetab lapsi ja peresid nende elu arenguetappides ja kriisides.

LASTE-, NOORTE- JA PERETÖÖ SISU

  • Lastele ja peredele suunatud üritused ja tegevused
  • Perede ja laste aktiivne osalemine koguduse jumalateenistustel
  • Koostöö Viljandi haridusasutuste ja kristlike kogudustega kristlike väärtuste propageerimiseks ja süvendamiseks
  • Perekondade toetamine laste kristlikul kasvatamisel läbi vastavate koolituste
  • Laste ja perede osalemine praostkondlikel ja üldkiriklikel ettevõtmistel

PEREMISSAD JA LASTEKIRIKUD

Peremissad toimuvad Viljandi Jaani kirikus alates 2006. aastast ca 1 kord kuus. Et peremissad lastele huvitavaks muuta, on need seotud lapse jaoks tähtsate päevadega (esimene koolipäev, isadepäev, emadepäev), samuti kirikuaasta tähtsamate pühadega. Peremissal on lühem liturgia, samuti lastepärane jutlus ja ühislaulud.

2021 KEVADPOOLAASTA PEREMISSAD:

Viljandi Jaani kirik kutsub lapsi ja peresid:

  • 7. märtsil paastuaja perejumalateenistus „Ja ära saada meid kiusatusse“, veebiülekanne toimunud jumalateenistusest on järelvaadatav siin: https://www.facebook.com/142036655841397/videos/142791251043254
  • 4. aprillil ülestõusmispüha perejumalateenistus "Kristus on surnuist üles tõusnud", veebiülekanne reaalajas ja järelvaadatav siin: https://www.facebook.com/Viljandi-Jaani-kogudus
  • 9. mail emadepäeva perejumalateenistus (koos laste ristimisega) - toimub sõltuvalt tervishoiualasest olukorrast koos kogudusega ja/või veebiülekandega.

Kui maikuus on lubatud avalikke jumalateenistusi pidada, on emadepäeva perejumalateenistusel võimalus ristida lapsi, olgu nad päris väikesed või juba suuremad. Laste ristimise soovist emadepäeval võib koguduse õpetajale Marko Tiitusele juba aegsasti teada anda tel 53413394 või e-postil marko.tiitus@eelk.ee

Perejumalateenistustel on lastepärane jutlus, rohkem muusikat ja laulu, lastele on mänguvaip väikese altari juures mängimiseks ja joonistamiseks.

Kui tervisealane olukord lubab, pakume pärast peremissat kirikusuppi keldrisaalis.

Väiksed ja suured - olete südamest oodatud!

 
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346