neljapäev, 27. jaanuar 2022    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
   Liikmeannetused
   Kiriklike talituste
      annetused

   Toeta kogudust
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku eelarvest finantseeritakse konsistooriumi (kirikuvalitsuse) ja kiriku allasutuste (Usuteaduse Instituut, ajaleht Eesti Kirik jm) tööd.

Millest elab Viljandi Jaani kogudus?

Kõigepealt loomulikult usust, lootusest ja armastusest. Koguduse peamisteks sissetulekuallikateks on aga liikmeannetused, kiriklike talituste annetused, kohalike omavalitsuste tegevustoetused, sõpruskoguduste toetused, üüri- ja projektitulu.

Mis on liikmeannetus?

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

27. veebruaril 2011 kinnitas Viljandi Jaani koguduse nõukogu koguduse liikmeannetuste soovituslikud määrad eurodes ja nende tasumise tähtajad alljärgnevalt:

  • Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 319 €, liikmeannetus kuus - 3,19 €, liikmeannetus aastas - 38,28 €).
  • Liikmeannetus tasutakse osade kaupa kord kvartalis, hiljemalt 20. märtsiks, 20. juuniks, 20.septembriks ja 20. detsembriks või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse.
  • Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult liikmeannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku avalduse.
  • Liikmeannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta koguduseliikmetele on umbes 6 senti kalendripäeva kohta ehk 23 eurot aastas.

Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või EE752 200 221 057 689 936
Swedbank (maksekorraldusele palun märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning selgitus: 2015. aasta liikmeannetus). Liikmeannetuse ülekandmiseks soovitame sõlmida pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab Sinu toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale.

Kuidas saada tagasi kogudusele tehtud annetustelt kinnipeetud tulumaks?

Kogudustele tehtavad annetused on TULUMAKSUVABAD – see tähendab, et Sul on võimalik deklareerida kogudusele tehtud annetused oma tuludeklaratsioonis ning Maksu- ja Tolliamet tagastab Sulle nende pealt arvestatud tulumaksu. Vajadusel väljastab koguduse kantselei sellekohase tõendi.

Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile, siis märgi maksekorraldusele kindlasti oma isikukood. Kui oled unustanud seda teha, siis teata oma isikukood koguduse kantseleisse.

Mida kogudus Sinu annetusega teeb?

Liikmeannetus ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel. On selge, et koguduse tegevus saab olla jätkusuutlik üksnes siis, kui liikmeannetuste osakaal kasvab. Kogudus on nagu perekond, mille igal liikmel on võimalus ja kohustus ühistes tegemistes ja ettevõtmistes nõu ja jõuga abiks olla.

Annetusi vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: üheltpoolt püsikulud (kiriku küte ja ekspluatatsioon, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, kontserdid, leerikoolid, Aja Lehe väljaandmine ja palju muud.

Kas annetamine on ainult kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele. (Pauluse 2. kiri Korintlastele 9: 7-8)

Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks. Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust. (2. kiri Korintlastele 9:6).

Täname südamest kõiki koguduse liikmeid, kes on teinud kogudusele oma liikmeannetuse!

Toeta kogudust!

Südamlik tänu Sulle, et aitasid kaasa ja toetasid!

2019 aasta eelarves seatud eesmärk koguda annetusi 27 000 eurot sai pisut ületatud. Liikmesannetusi kogusime teie kõigi abiga 27 313 eurot ning annetajaid kogunes 286 inimest. 

AITÄH!

Aarne Lätte, Aarne Soro, Aavo Upan, Agda Grahv, Age Einulo, Aili-Helene Saar, Aino - Elju Känd, Aino Järv, Aino Kaubi, Aita Samarüütel, Aivar Berzin, Aksel Hüva, Aleksander Vaabel, Alo Peebo, Alvar Lepp, Ando Allik, Ando Kiviberg, Angela Aru, Ann Tamme, Anne Upan, Anneli Kont-Rahtola, Anneli Männamaa, Anneli Romulus, Anne-Ly Lepp, Annely Vaarik, Anne-Mai Hiob, Annika Divina-Salonen, Anu Adari, Anu Raud, Anu Sööt, Arish-Thea Puu, Asta-Linda-Armilde Koovit, Avo Tamm, Berta Toikka, Cätlin Mägi, Diana Kumer, Ebe Meiesaar, Ebe Suits, Eda Aas, Eda Paakspuu, Eerik Järv, Eha Habicht, Eha Kooser, Elga Jakobson, Eli  Paul, Elsbet Helena Tiitus, Elve Kõpp, Elve Meier, Endla Lehtme, Ene Andresen, Ene Kirotar, Ene Suigusaar, Ene Tulp, Enn Kullama, Enn Põldroos, Enna Audova, Epp Niidri, Erle Hein, Ester Soosaar, Eva Loodus, Eve Kreisman, Eveli Peterson, Evelin Vassar, Evi Tamm, Evi Trey, Galina Jakobson, Gerli Ülesoo, Hannes Puu, Hans Erik Atonen, Harald Raid, Harry Gustawson, Harry Kare, Hedi-Kai Pai, Heidi Oja-Kalberg, Heino Thomson, Heldi Soobik, Hele-Mall Kiviste, Helen Heinsoo, Helen Närep, Helen Toss, Heli Häidmann, Heli Saamer, Heli Vassar, Hello Upan, Helve Hunt, Helve Tähis-Asuküla, Helvi-Maria Kallikorm, Hevel Sarv, Hilda Kaljula, Hilja Luhakooder, Hillart Mirka, Hille Tõruvere, Hubert-Hartius Adari, Iisi Kaasik, Iivi-Reet Männik, Ilmi Kard, Inger Kaljula, Ingrid Madisson, Iraida Arro, Irma Väre, Ivika Alliksaar, Ivo Alliksaar, Ivo Kaljula, Jaan Aavik, Jaan Heldja, Jaan Männik, Jane Saar, Janek Kink, Jelena Pärle, Juta Kivistik, Juta Klettenberg, Kadri Oras, Kadri Urb, Kaidi Kullama, Kaido Pung, Kaie Orgo, Kaina Mälgand, Kaire Ott, Kalev Tõnisson, Kalju Mirka, Kalle Kadalipp, Kalle Küttis, Kalvi Kants, Karin  Neemsalu, Karin Allik, Karin Jurs, Karl Luht, Karl Mihkel Loodus, Karolin Viira, Katrin Hiob, Katrin Hommik, Katrin Puu, Katrin Tambet, Katrin Thomson, Kea Lätte, Kertu Aer, Kertu Reinsalu, Kiira Sumberg, Koidu Atonen, Krista Hansson, Krista Kingumets, Krista Liseiski, Krista Tõnisson, Kristel Aer, Kristi Kerner, Kristin Neemsalu, Kristo Hansson, Kätlin Atonen, Kätlin Juuram, Külli Joonson, Külli Soobik, Külli Villems, Laine Kallasmaa, Laine -Marianne Tusti, Laine Parrest, Lea Saareoks, Leida Koorits, Leida Sinimaa, Leili Weidebaum, Leili Visnap, Lembit-Kaur Stöör, Leo Kooser, Liia Otsa, Liina Heinaste, Liina Ostumaa, Liina Põldsepp, Liis Grete Atonen, Liis Mutle, Liis Paul, Lille-Astra Arraste, Linda Aru, Linda Avioja, Linda Klaos, Linda Pukk, Ludmilla Abel, Ly Teder, Maarika Sibrits, Made Kello, Maie Arba, Maie Kasvandik, Maie Lond, Maie Reinert, Maie Tavaste, Malle Kraavi, Malle Liivak, Malle Pisarev, Malle Rüütel, Mare Tõnisson, Marge Salujärv, Margit Suurmets, Margus Põldsepp, Mari Lehestik, Mari Vallikivi, Marianne Ruus, Mariina Karro, Marja -Liina Talimaa, Marju Kindlam, Marko Kuldsaar, Marko Mägi, Marko Tiitus, Marta Kütt, Mati Männamaa, Meedi Klettenberg, Meeli Sova, Meelis Atonen, Meelis Kard, Meelis Suurkask, Merike Holmberg, Merike Põhjala, Merit Berzin, Merle Aasa, Merle Uba, Mihkel Oras, Mikk Kard, Milvi Vaabel, Mirjam Tiitus, Monika Peebo, Märt Mäger, Olaf Samarüütel, Pille Elming, Priit Aer, Priit Hiob, Raili Meri, Raili Toikka-Tamm, Raina Luhakooder, Rainis  Liik, Rait Helü, Raivo Otsa, Raja Aardevälja, Raul Alliksaar, Reet Lubi, Rein Ruus, Riina Kaljurand, Rita Dimitrijev, Rita Tirol, Romet Puu, Ruti Karilaid, Saima Liverson, Selma Haavik, Siiri Kärt, Silvi Kont, Silvi Mäeorg, Silvia Saveli, Silvia Soro, Siret Hünerson, Sirje Kannel, Sirje Kõuhkna, Sirje Ojasoo, Sirje Sei, Tanel Kramm, Tarmo Loodus, Tiia Kadalipp, Tiia Oks, Tiia Sülla, Tiina Leiaru, Tiina Mikkor, Tiina Johanna Pihlak, Tiina Põldaru, Tiina Vilberg, Tiit-Uku Audova, Tiiu Järv, Tiiu Luht, Tiiu Lätte, Tiiu Soesoo, Tuuliki Jürjo, Tõnis Mägi, Tõnis Savi, Tõnis Visnap, Urmas Närep, Urmas Uba, Vaike Zalõbina, Valve Toompuu, Veera Looga, Veera Pille, Vello Uukivi, Viigi Püssa, Viktor Joonson, Vilma Malling, Virve Alt, Õie Univer, Õilme Tšikina, Ülle Kramer, Ülle Taar, Ülo Kalmann, Ülo Stöör

 
   
 
   

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 400 €, liikmeannetus kuus - 4 €, liikmeannetus aastas - 40 €).

Hea kaaslane!

  • LIIKMESANNETUSEGA toetad üle viie sajandi vanuses kirikus Sõna ja muusika jagamist, koguduse jätkusuutlikkust ja erinevate töövaldkondade arengut. Tänu liikmesannetustele on meie kirik aastaringselt ja igapäevaselt avatud, soe ja kaunis. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

  • JAANI LASTEMAJAS on eralapsehoid, kus pakume hoiuteenust 20-le lapsele vanuses 2-6 aastat. Lapsi arendades lähtume kristlikust maailmavaatest ja väärtustest ning pärimuskultuurist. Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, LOOTUS JA ARMASTUS annavad kindla aluse isiksuse arenguks. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank:EE4510 100 220 503 990 01

  • KIRIKUTORN MEIE LINNAS. Viljandi Jaani kirik on oluline sümbol Viljandi linnas, sest tegemist on kõige vanem hoonega, mis tegutseb oma algses funktsioonis. Annetusega aitad kaasa kirikutorni remondile ja välisvalgustuse uuendamisele. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

"Kirikutorni heaks"

Tahame siiralt tänada kõiki, kes toetasid kogudust mitte ainult mõtte ja sõna, vaid ka rahalise panusega. Jumal armastab rõõmsat andjat.

Liikmesannetus tagab koguduse tegevuse jätkusuutlikkuse ning annab töötegijaile tunde, et tehakse head, vajalikku ja hinnatud tööd. Andkem ja siis antakse meile!

 

 
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346