laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
   Jumalateenistuste
      toimkond

   Välissuhete toimkond
   Laste- ja peretöö
      toimkond

   Noortetöö toimkond
   Diakooniatöö toimkond
   Majandustoimkond
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

TOIMKONNAD

Andides on küll erinevusi, aga Vaim on ükssama, ja teenimisviisides on erinevusi, ent Issand on ükssama, ja toimimises on erinevusi, aga Jumal on sama, kes teeb kõik kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Sest otsekui ihu on üks tervik ja tal on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda ka Kristus. Sest meiegi kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks. (1. Korintlastele 12:4-7.12-13)

Selleks et toetada koguduse õpetajat koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja arendada koguduse sisulisi töövaldkondi, on Viljandi Jaani koguduse nõukogu moodustanud kuus toimkonda. Kõigi toimkondade eesmärgiks on kaasata koguduseliikmeid aktiivselt koguduse ellu ja selle arendamisse. Meie visiooniks on kogudus kui perekond, mille igal liikmel on oma ülesanded ja kutsumus, aga ka vastutus oma koguduse käekäigu eest.| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346