laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Rahu ja headust!

Aastal 2022 möödub viis ja pool sajandit meie kodukiriku, Viljandi Jaani kiriku rajamisest. Tegemist on Viljandi linna vanima pühakojaga, veelgi enam – kõige vanema hoonega meie linnas, mis on järjepidevalt tegutsenud oma algsetes funktsioonides. Ordulinnusest kui ühe ajastu võimu sümbolist on jäänud vaid varemed, kirik, mis on sündinud Jumala Vaimu tegutsemisest inimeste keskel, on püsinud elusana aegade, riigikordade, ideoloogiate ja moevoolude vaheldudes.

27. detsembril, apostel ja evangelist Johannese päeval, kelle nime meie kirik ja kogudus kannavad, avasime kaunimate jõululaulude laulmise ja värskelt restaureeritud kroonlühtri pühitsemisega  juubeliaasta, mille motoks on „Rahu ja headust! Viljandi Jaani kirik ja kogudus 550“. Juubeliaasta sündmused ja ettevõtmised saavad toimuma kogu aasta vältel ning kulmineeruvad piduliku johannesepäeva jumalateenistusega 27.12.2022.

„Rahu ja headust!“ (ladina keeles Pax et bonum) on tervitus, mida väga sageli oma pöördumistes ja igapäevases suhtluses kasutas Püha Frantsiskus Assisist (1182-1226), meie kiriku esimene kaitsepühak. Nimelt rajati praegune Jaani kirik algselt frantsisklaste kloostri kabelina, mis Liivi sõjas purustati ning alles XVII sajandil taastati ja linnakoguduse kirikuna kasutusele võeti. Frantsisklaste klooster tegutses Viljandis vähem kui 100 aastat, kuid midagi olulist Püha Frantsiskuse ideaalidest, meelsusest ja vaimsusest iseloomustab meie linna ja kogukonda tänaseni – eelkõige lihtsuse, vähenõudlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ja looduslähedase eluviisi taotlus. Kindlasti ka rahu ja headus. Usun, et kristlik kirik laiemalt ja Viljandi Jaani kogudus konkreetsemalt on ka tänases maailmas rahu ja headuse kuulutajaks ja eeskujuks. Ärevas ja heitlikus maailmas ei ole midagi kallimat ja olulisemat kui rahu – kodudes ja töökohtadel, koolides ja haiglates, volikogudes ja parlamentides, linnas ja maal, metsas ja merel, riikide ja rahvaste vahel. Rahu, mis täidab mõtteid, sõnu ja tegusid, ning kasvab välja rahust Jumalaga ning Tema armu ja tarkuse usaldamisest.

„Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks,“ ütleb Jeesus Mäejutluses (Mt 5:9) Rahu, mida Jeesus kutsub meid tegema, ei tähenda üksnes sõja või tüli puudumist, ajutist vahe- või relvarahu, vaid headust, mis aktiivse eluhoiakuna meie suhteid ja suhtumisi, tegusid ja tegematajätmisi suunab ja kujundab. Jumala lastena, rahutegijatena, oleme kutsutud olema headuse loojad, kandjad ja võimendajad igaüks omaette ja üheskoos Kristuse kogudusena.

Mida võiksime advendi- ja jõuluajal kõige enam soovida ja igatseda, aga ka üksteisele kinkida ja jagada? Rahu ja headust. Need ei maksa midagi, aga on hindamatud. Rahu ja headuse kogemiseks ja jagamiseks ei pea saama kopsakat jõulupreemiat või lotovõitu, sõitma palmisaarele või suusakuurorti. Piisab lähedasele inimesele silma vaatamisest või kodukirikus küünla süütamisest.  Piisab jõululapse, meie Lunastaja vastuvõtmisest oma ellu ja südamesse. Just jõulusündmuses kirgastuvad rahu ja headus erilisel viisil, kui inglid ja taevased väed Jumalat kiites laulavad: Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu hea tahtega inimestele. (Lk 2:14)

Hea kaasrändur, tere tulemast viie ja poole sajandi vanusesse kirikusse ja kogudusse!           

 

 Marko Tiitus
Koguduse vaimulik
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346