reede, 22. oktoober 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Tõotus läbikukkunud jüngritele. Ülestõusmisaja 2. pühapäev

Aga kui jüngrid seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. On ainult üks väljapääs, mille Jeesus andis oma jüngritele ja mis on avatud ka meile – loobuda oma läbikukkumiste ilustamisest ja oma isiku tähtsustamisest ning keskenduda selle asemel Temale, ülestõusnud ja igavesti Elavale, armu ja tõe allikale, väe ja Vaimu toojale. Peter Scazzero ütleb oma raamatus „Emotsionaalselt terve vaimsus“: „Ärge unustage, et Jeesus moodustas kogukonna väikesest hulgakesest, kes olid pärit Galileast, Palestiina kolkaprovintsist. Nad polnud küpsed ei vaimulikult ega emotsionaalselt. Peetrus, eesmineja, oli liiga kärme keelega ja tulvil vastuolusid. Tema vend Andreas oli vaikne ega tükkinud esile. Jaakobust ja Johannest kutsuti „kõuepoegadeks“, kuna nad olid agressiivsed, tulipäised, auahned ja sallimatud. Filippus oli skeptiline ja negatiivne. Tal oli piiratud nägemus. Viie tuhande mehe toitmise probleemi ees võis tema usu kokku võtta sõnadega „me ei tule sellega toime“. Naatanael Bartolomeus oli eelarvamuste ja kitsarinnalisuse küüsis. Matteus oli kõige vihatum inimene Kapernaumas, kuna pidas süütuid inimesi ärakasutavat ametit. Toomas oli raskemeelne, kergelt depressiivne ja pessimistlik. Alfeuse poeg Jaakobus ning Jaaokobuse poeg Juudas olid eikeegi. Piibel ei ütle nende kohta midagi. Siimon Selootes oli oma aja vabadusvõitleja ja terrorist. Kukruhoidja Juudas oli varas ja omaettehoidja. Ta teeskles truudust Jeesusele, kuni viimaks reetis ta.

Enamikul neist oli aga üks suurepärane omadus: nad olid valmis kuuletuma. See ongi kõik, mida Jumal meilt soovib.“

Nad olid valmis kuuletuma – see ongi kõik, mida Jumal meilt soovib. Sõnastaksin selle pisut ümber, kui kuuletumine tundub meie jaoks liiga sõjaväelise, pimeda, iseennast väljalülitavana – see on usaldus, mida Jeesus meilt ootab, ei rohkem ega vähem. Usaldus Tema vastu, mis on nii piiritu ja kõikehõlmav, et see ei jää vaid mõtteks või meeleliigutuseks, vaid ajendab meid tegudele. Viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!

Mu sõbrad! Äsja lõppesid Jaani koguduse uue nõukogu valimised. Kui väga me tahaksime ennast ja teisi veenda selles, et me oleme need, kes me tahaksime välja paista – õpetatud ja tark teoloog, kogenud koolijuht, suurepärane muusik, edukas ettevõtja, eksimatu pedagoog, hoolitsev pereema, maailma parim abikaasa, aktiivne koguduseliige… Ja loomulikult me olemegi seda kõike ja veel palju muud. Kuid Jeesuse ees ei anna see meile põhjust hooplemiseks või endale õlale patsutamiseks. Ikka ja taas peame kogema, et me pole paremad, kui Jeesuse esimesed õpilased – oleme vaimselt ja emotsionaalselt ebaküpsed, kanname kaasas ebaõigeid käitumismustreid ja hingehaavu, oleme tormakad ja teravkeelsed, valmis omaenda naha või maine päästmiseks oma kaasinimese või Jeesuse endagi hülgama. Sellised me oleme. Aga – on üksainus asi, mida Jeesus meilt ootab, usaldus Tema vastu!

Paul Gerhardti kirikulaulus on sõnad:

Ja selle usu põhi

on Kristus ja Ta arm,

ei ma siis karta tohi,

 Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Viljandi Jaani kirik 11.04.2021


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346