esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


VILJANDI JAANI KIRIK JA KOGUDUS 550 - MINEVIKUST TULEVIKKU

Viljandi Jaani koguduse juubeliaasta kulmineerub peatselt johannesepäeval, 27. detsembril peetava tänujumalateenistusega. Me ootame sellele jumalateenistusele koguduseliikmeid, linnarahvast ja koostööpartnereid. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma ning eriliseks muudab pidupäeva ka see, et me anname üle esimesed Viljandi Jaani koguduse tänumedalid neile, kellele soovime avaldada erilist tänu ja lugupidamist oma koguduse hoidmise ja kasvatamise eest. 550 aastat on Jumal seda kirikut ja kogudust siin Viljandi südames tegutseda lasknud. Sellesse viide ja poolde sajandisse on mahtunud väga erinevaid aegu nii koguduse, linna kui kogu meie rahva jaoks. On olnud õitsengu ja kasvamise aegu, on olnud katsumuste aegu, mil meie usaldus Jumala vastu on tõsiselt proovile pandud. On olnud aegu, mil kirik on rahvast täis, ja on olnud aegu, mil ta on seisnud varemetes või leidnud kasutust kaubalaona. Nii headel kui kurjadel aegadel on aga Jeesus Kristus, kes on seesama eile, täna ja igavesti, olnud oma rahvale kindlaks kaljuks, päästeks ja valguseks. Kirik ei ole siiski ainult ja ennekõike minevikupärand, kuigi pärimus on Pühakirja kõrval usuelu üheks oluliseks allikaks. Kuna kirik Kristuse Ihu ja Jumala rahvana on kutsutud sõna ja teoga tunnistama Jumala Kuningriigi saabumisest, siis sirutub kirik meie poole alati tulevikust – sellest tulevikust, mida Jumal ise kujundab, loob ja valmistab. Tulevikust, mis juba on hakanud meie keskel ilmet ja kuju võtma seal, kus palutakse Jumala Riigi tuleku pärast ning lastakse Tema tahtmisel sündida nagu taevas nõnda ka maa peal. Jõulupühad, mille ettevalmistamiseks me taas üle maailma advendiküünlaid süütame, ei jutusta meile lihtsalt üht vana lugu Jeesuse Kristuse sündimisest, karjastest väljal, kes said taevase ilmutuse ja rõõmusõnumi osalisteks ning hommikumaa tarkade külaskäigust. Jõulud jutustavad meile veelgi enam sellest, milline on inimkonna ja kogu loodu tulevik. See tulevik on Jumala Kuningriik, mis tuli Jeesuse sündimise läbi meie maailma ja aegruumi ning Tema surma ja ülestõusmise läbi sundis igaveseks taganema elu hävitavad jõud, mida Pühakiri nimetab patuks, surmaks ja kuradiks. Meid ootab suurepärane tulevik Jumala Kuningriigis - selle märgiks ja sümboliks on Jumal asetanud sellesse maailma oma kiriku. Ka meie armsa kodukiriku, kus tornikukk ja taevaredel, Püha Frantsiskuse linnud ja akvaariumikalad, paljude pühade inimeste eestpalved ja üle kõige Kristus ise oma Vaimu ja väega meis ja meie keskel oma Kuningriigile teed rajavad. Soovin ja palun, et Jaani kirik ja kogudus siin Viljandi südames jätkuvalt kuulutaks Kristuse surma ja tunnistaks Tema ülestõusmist, kuni Ta tuleb oma kirkuses.

Rahu ja headust!

Marko Tiitus Koguduse õpetajaMarko Tiitus
Koguduse õpetajaVILJANDI JAANI KIRIK JA KOGUDUS 550 - MINEVIKUST TULEVIKKU. Marko Tiitus (*.jpg)| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346