kolmapäev, 30. november 2022    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Tunnistada sõna ja teoga Jumala Kuningriigi saabumisest

Viljandi Jaani kogudusel on tänavu juubeliaasta – meie armas ja väärikas pühakoda, kirik Viljandi südames saab viie ja poole sajandi vanuseks. Juubelid ja tähtpäevad pakuvad võimalust küsida ja mõtiskleda oma elu ja olemasolu tähenduse, missiooni ja eesmärkide üle, olgu siis tegemist üksikinimeste või ka organisatsioonidega.

Viljandi Jaani koguduse juubeliaastal oleme hakanud koostama koguduse strateegiat. Eelmise arengukava periood on juba paari aasta eest ümber saanud. Koroonakriisi löökidest ja õppetundidest kosudes ja õppides on aeg pöörata pilk tulevikku.

Olen koguduse hingekarjasena seda meelt, et praegusel ajahetkel vajab Jaani kogudus mitte niivõrd erinevate tegevuste loetelude ja pingeridade koostamist, vaid eelkõige süvenemist neid tegevusi mõtestavatesse põhiküsimustesse: Milleks oleme kogudusena Jumala poolt ellu kutsutud ehk milline on meie missioon? Kuhu tahame liikuda ja millisesse tulevikku tahab Jumal meid viia ehk milline on meie visioon? Millised väärtused on meie toimimise ja tegevuste aluseks? Millised on meie peamised eesmärgid ja tegevussuunad järgmisel kümnel aastal? Niisiis, alustame koguduse missiooni, visiooni, väärtuste ja strateegiliste eesmärkide läbimõtlemist ja sõnastamist. See eeldab ühiseid arutelusid koguduse töötegijate ning juhatuse ja nõukogu liikmetega, aga ka Jumala ees vaikseks jäämist ning üheskoos Tema juhatuse palumist ja kuulamist.

Esmane, mis vajab mõtestamist, elustamist ja sõnastamist, on meie missioon. Milleks oleme olemas? Milleks on Jumal meid kutsunud ja kutsub? Olen viimastel kuudel selle üle palju mõelnud, Jumalalt inspiratsiooni ja juhtimist palunud ning lugenud erinevaid teoloogilisi tekste, mis määratlevad kiriku olemust ja missiooni. Kogudus erineb teistest organisatsioonidest eeskätt selle poolest, et tema rajaja, ellukutsuja ja „omanik“ (kui kasutada äriühingu termineid) on Jumal, kes on koguduse rajanud kindla eesmärgiga. Oleme koguduse missiooni üle põhjalikumalt arutlenud ka koguduse töötajate augustikuisel väljasõidukoosolekul. Selle tulemusena on valminud koguduse missiooni esialgne sõnastus, mille üle hakkame järgnevalt arutlema koguduse juhatuses ja nõukogus:

EELK VILJANDI JAANI KOGUDUSE MISSIOON ON TUNNISTADA SÕNA JA TEOGA JUMALA KUNINGRIIGI SAABUMISEST

  • Ülistades, tänades ja paludes Jumalat (LEITOURGIA)
  • Tunnistades ja kuulutades rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest (MARTYRIA)
  • Teenides kaasinimesi ja kogukonda (DIAKONIA)
  • Edendades osadust, rahu ja lepitust (KOINONIA)

Palju õnne Sulle, hea kogudusekaaslane, meie kiriku ja koguduse juubeliks! Tere tulemast Sulle, tulevane koguduseliige, kes tahad anda oma osa ja pühendada end meie koguduse missiooni täimiseks.

Marko Tiitus

Koguduse õpetaja

Tere tulemast meie kirikusse ja kogudusse!

 

 

 Marko Tiitus
Koguduse õpetajaTunnistada sõna ja teoga Jumala Kuningriigi saabumisest. Marko Tiitus (*.jpg)| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346