kolmapäev, 3. märts 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Re˛issöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


Kuningate Kuninga teevalmistajad

Hüüdja hääl:
„Valmistage kõrbes Issanda teed,
tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
Kõik orud ülendatagu
ja kõik mäed ning künkad alandatagu.“

Jesaja 40: 3-4

On hetki, mil ümbritsev maailm või meie enda sisemus tundub otsekui kõrbena – elumahladest tühjaksvoolanud ja mahajäetud maastikuna, kus on raske leida uut lootust ja uusi võimalusi. Advendiaeg kutsub meid selles elukõrbes Issandale teed valmistama – meelt parandades oma südameid uuendama, et Kuningate Kuningas võiks meie ellu tulla ja jääda. Me ei saa olla üksnes passiivsed vastuvõtjad, otsekui lapsed, kes ootavad imet – jõuluvana kingikotti, vaid peame haarama labidad, et tasandada künkaid ja täita orgusid. Oi kui palju on meie eludes, hoiakutes, väärtushinnangutes ja praktikates seda, mis vajab tasandamist ja täitmist, puhastamist ja parandamist, lepitamist ja ravimist. Advendiaja rõõmusõnum peitub aga selles, et inimese meeleparandus, tema sisemine ja tegelik muutumine on võimalik, kui me vaid ise selleks valmis oleme ja Kristuse oma elu juhiks ja orientiiriks vastu võtame.

Viljandi Jaani kogudus alustab uut kirikuaastat koguduse arengukava vastuvõtmisega. Olulisem arengukava kui dokumendi formaalsest kinnitamisest on meie valmisolek koonduda ühiste eesmärkide nimel, loobuda enesekesksusest, isekusest, ükskõiksusest, minnalaskmisest ja vastutusest kõrvalehiilimisest, ning asuda üheskoos täitma Kristuse käsku – olla selles vaimses ja moraalses kõrbes, kus me täna elame, Jumala teevalmistajad. Suudame seda, kui ühendame oma käed, jõu, aja, raha ja palved selleks, et muuta Jaani kogudust aina enam ja enam sääraseks, millest unistame meie ise ja millest unistab ka Jumal.

Tahan meie arengukava puhul eriliselt esile tõsta kaht võtmesõna: koostöö ja vastutus . Meie visioonis aastaks 2017 on öeldud: „Jaani kogudus on Jumala perekond, mille liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma koguduse eest. Suurenenud on 21-50- aastaste inimeste osakaal koguduse tegevuses. Koguduseliikmete armastus ja osadus väljendub üksteise austamises, vastastikuses teenimises ja hingehoius. Jaani kogudus on avatud ja kutsuv erineva tausta ja vagaduslaadiga inimestele. Koguduses valitsevad üheskoos kokku lepitud reeglid, et kõik tunneksid end turvaliselt. Kogudusesisene sidusus ja koostöövõime on suurenenud.“

Evald Saag, üks minu olulisemaid vaimseid õpetajaid ja eeskujusid on öelnud :"Kokku hoida, tingimusteta ja vaieldamatult, ühel meelel asju ajada - see peaks olema peamine... Teha oma tööd nii hästi, et saaksime sellega eeskujuks olla kõigile. Praegu on küsimus, kas olla või mitte olla, juhusele enam loota ei saa. Ainus võimalus on elada mitte kellegi arvel, vaid koos. Maailmas valitseb praegu hoopis teisesuunaline eraldumise tendents: inimesed kuuluvad erinevatesse sõjavägedesse, isegi kirik on sajandite jooksul eri uskkondadeks jagunenud. Ajaloolase jaoks on sellisel jagunemisel oma seletus, kuid ajaloo pärast ei maksa tulevikku mängu panna. Me pole kristlased mitte selleks, et ajaloos kuulsust taotleda, vaid selleks, et suunduda tulevikku - nii erinevad kui me ka poleks. Meil peab olema ühine usk, ühine lootus ja ühine armastus.“

Soovin ja palun Sulle, hea sõber ja teekaaslane, julgust ning valmidust olla Jumala kaastööliseks ja teevalmistajaks. Alustagem juba täna.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346