esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Kuningate Kuninga teevalmistajad

Hüüdja hääl:
„Valmistage kõrbes Issanda teed,
tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
Kõik orud ülendatagu
ja kõik mäed ning künkad alandatagu.“

Jesaja 40: 3-4

On hetki, mil ümbritsev maailm või meie enda sisemus tundub otsekui kõrbena – elumahladest tühjaksvoolanud ja mahajäetud maastikuna, kus on raske leida uut lootust ja uusi võimalusi. Advendiaeg kutsub meid selles elukõrbes Issandale teed valmistama – meelt parandades oma südameid uuendama, et Kuningate Kuningas võiks meie ellu tulla ja jääda. Me ei saa olla üksnes passiivsed vastuvõtjad, otsekui lapsed, kes ootavad imet – jõuluvana kingikotti, vaid peame haarama labidad, et tasandada künkaid ja täita orgusid. Oi kui palju on meie eludes, hoiakutes, väärtushinnangutes ja praktikates seda, mis vajab tasandamist ja täitmist, puhastamist ja parandamist, lepitamist ja ravimist. Advendiaja rõõmusõnum peitub aga selles, et inimese meeleparandus, tema sisemine ja tegelik muutumine on võimalik, kui me vaid ise selleks valmis oleme ja Kristuse oma elu juhiks ja orientiiriks vastu võtame.

Viljandi Jaani kogudus alustab uut kirikuaastat koguduse arengukava vastuvõtmisega. Olulisem arengukava kui dokumendi formaalsest kinnitamisest on meie valmisolek koonduda ühiste eesmärkide nimel, loobuda enesekesksusest, isekusest, ükskõiksusest, minnalaskmisest ja vastutusest kõrvalehiilimisest, ning asuda üheskoos täitma Kristuse käsku – olla selles vaimses ja moraalses kõrbes, kus me täna elame, Jumala teevalmistajad. Suudame seda, kui ühendame oma käed, jõu, aja, raha ja palved selleks, et muuta Jaani kogudust aina enam ja enam sääraseks, millest unistame meie ise ja millest unistab ka Jumal.

Tahan meie arengukava puhul eriliselt esile tõsta kaht võtmesõna: koostöö ja vastutus . Meie visioonis aastaks 2017 on öeldud: „Jaani kogudus on Jumala perekond, mille liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma koguduse eest. Suurenenud on 21-50- aastaste inimeste osakaal koguduse tegevuses. Koguduseliikmete armastus ja osadus väljendub üksteise austamises, vastastikuses teenimises ja hingehoius. Jaani kogudus on avatud ja kutsuv erineva tausta ja vagaduslaadiga inimestele. Koguduses valitsevad üheskoos kokku lepitud reeglid, et kõik tunneksid end turvaliselt. Kogudusesisene sidusus ja koostöövõime on suurenenud.“

Evald Saag, üks minu olulisemaid vaimseid õpetajaid ja eeskujusid on öelnud :"Kokku hoida, tingimusteta ja vaieldamatult, ühel meelel asju ajada - see peaks olema peamine... Teha oma tööd nii hästi, et saaksime sellega eeskujuks olla kõigile. Praegu on küsimus, kas olla või mitte olla, juhusele enam loota ei saa. Ainus võimalus on elada mitte kellegi arvel, vaid koos. Maailmas valitseb praegu hoopis teisesuunaline eraldumise tendents: inimesed kuuluvad erinevatesse sõjavägedesse, isegi kirik on sajandite jooksul eri uskkondadeks jagunenud. Ajaloolase jaoks on sellisel jagunemisel oma seletus, kuid ajaloo pärast ei maksa tulevikku mängu panna. Me pole kristlased mitte selleks, et ajaloos kuulsust taotleda, vaid selleks, et suunduda tulevikku - nii erinevad kui me ka poleks. Meil peab olema ühine usk, ühine lootus ja ühine armastus.“

Soovin ja palun Sulle, hea sõber ja teekaaslane, julgust ning valmidust olla Jumala kaastööliseks ja teevalmistajaks. Alustagem juba täna.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346