kolmapäev, 3. märts 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Re˛issöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


Hea sõber ja teekaaslane,

tere tulemast Viljandi Jaani koguduse kodulehele! Loodetavasti leiad siit teavet meie kiriku ja koguduse kohta ning võib-olla ka pisut mõtisklemisainet elu põhiväärtuste üle.

Raimond Kaugveri romaanis „Jumalat ei ole kodus“ kirjeldatakse stseeni, kus ema seisab koos oma väikese tütrega Toompeal igivana kiriku ees ning katsuvad ust, et sisse minna. Kirik on lukus. „Eks ole, ema, Jumalat ei ole praegu kodus?“ usutleb pisitüdruk asjalikult.

Meie kiriku uksed on 15. maist 15. septembrini avatud seitse päeva nädalas – iga päev kl 10-17. Oleme juba aastaid liitunud „Teeliste kirikute“ projektiga, mille eesmärgiks on hoida Eestimaa pühakodade uksi avatuna, et rändurid võiksid tulla jalgu puhkama ja hinge kosutama, kirikuhoonetesse kätketud ainelist ja vaimset pärandit avastama, Loojalt hingerahu ja õnnistust paluma.

Viljandi Linnavalitsuse abiga on tänavu meie kirikus tööl Kertu ja Eliise, Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasiumi õpilased, kes teevad siin oma giidipraktikat ning tutvustavad kõigile soovijaile kirikut ja kogudust eesti või inglise keeles. Loodame, et nende abiga on loodud teelistele veelgi paremad võimalused meie pühakojaga tutvumiseks.

Viljandi Jaani kirik on armastatud kontserdipaik. Suvel on meie kiriku uksed taas mitut puhku muusikasõpradele avatud – kõige tuntumad muusikasündmused on kindlasti Viljandi Vanamuusikafestival ja Viljandi Pärimusmuusika Festival. Paljude suvekülaliste jaoks olemegi tuntud eelkõige folgikirikuna.

Jumalateenistused meie kirikus on pühapäeviti kl 10 ja teisipäeviti kl 12. Jumalateenistus on inimese jaoks ainulaadne võimalus kohtuda Jumalaga, kes kõnetab meid oma Sõnas ja kutsub kõiki ristituid oma lauda – Pühale Õhtusöömaajale. Paljudele koguduseliikmetele on suvi aeg laulatada oma abielu või ristida oma lapsi – jälle viivad sammud kodukirikusse.

Kuid Jumala kodu ei ole mitte kirik, vaid Sinu ja minu süda. Apostel Paulus kirjutab: Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? Kirikuhoone oma arhitektuuri, kunsti, muusika, liturgia, traditsioonide ja paljude muude ettevõtmistega on olemas üksnes selleks, et meile meenutada: iga inimolend on Jumala eluase ja Tema kirkuse asupaik. Jeesus ütleb: Ma olen igapäev teie juures ajastu otsani.

Jumal on alati kodus.

Kaunist suve soovidesMarko Tiitus
Koguduse õpetaja
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346