teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Mu südames on pühapäev

Vennad ja õed! Kristus on üles tõusnud, Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja!

Ülestõusmispühade ja nelipüha vahelist 50-päeva pikkust perioodi nimetas III saj alguses elanud kirikuisa Tertullianus „suureks pühapäevaks“ (magna Dominica).  Rõõm Kristuse ülestõusmisest oli toonaste kristlaste jaoks nii intensiivne ja kõikehõlmav, et see ei mahtunud ühte või kahte päeva, vaid muutis ülestõusmispüha seitsme nädala pikkuseks.

Jörg Zink kirjutab tänapäeva kristlastele: „Nõuame oma pühapäevadelt liiga palju. Ega arstki saa nädalaga ravida seda, mida keha kümne aasta jooksul on rikkunud. Kuue tunni pikkune ööuni ei korva kaheksateistkümne tunni pikkust rahutust. Üheteistkümne kiire kuu vastukaaluks ei piisa nelja nädala pikkusest puhkusest. Tunnipikkune jumalateenistus ei suuda vaigistada meelt, kes kogu nädala on elanud rahutult ja lõhestatult. Siin ei aita parimgi jutlustaja ega kauneim liturgia. Pühapäeva sisu määravad argipäevad.“

Minu jaoks on kirikuisade mõte sellest, et pühapäev võib kesta terve nädala või isegi viiskümmend päeva, ääretult inspireeriv.  Me ei pea siis panema kogu lootust oma vaimseks taastumiseks ja hinge kosutamiseks pühapäevasele liturgiale – see on üksnes peatuspunkt, püha ja ülendav hetk koos kogudusega ülestõusnud Kristuse evangeeliumi kuulates ja Temaga pühal armulaual kohtudes, mis juhib meid jätkama oma igapäevast liturgiat (kreeka k ’teenimine, teenistus’) argipäevade jadas.  Nii oma tööpaigas kui pere keskel, nii Selveris sisseoste tehes kui rediseid külvates, nii e-kirjadele vastates kui pesu triikides võime kanda oma südames ülestõusnud Kristuse ligiolu tajumisest sündivat rahu, rõõmu, turvatunnet ja lootust. 

Mu südames on pühapäev 

Hea koguduseliige, soovin Sulle õnnistatud ja rõõmurikast pühapäeva – nii otseses tähenduses, oodates Sind pühapäeval koguduse jumalateenistusele, kui ka seda, et Kristust oma südames, mõtetes, sõnades ja tegudes kandes muutuks pühapäevaks kogu Sinu elu.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346