kolmapäev, 3. märts 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Re˛issöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


Mu südames on pühapäev

Vennad ja õed! Kristus on üles tõusnud, Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja!

Ülestõusmispühade ja nelipüha vahelist 50-päeva pikkust perioodi nimetas III saj alguses elanud kirikuisa Tertullianus „suureks pühapäevaks“ (magna Dominica).  Rõõm Kristuse ülestõusmisest oli toonaste kristlaste jaoks nii intensiivne ja kõikehõlmav, et see ei mahtunud ühte või kahte päeva, vaid muutis ülestõusmispüha seitsme nädala pikkuseks.

Jörg Zink kirjutab tänapäeva kristlastele: „Nõuame oma pühapäevadelt liiga palju. Ega arstki saa nädalaga ravida seda, mida keha kümne aasta jooksul on rikkunud. Kuue tunni pikkune ööuni ei korva kaheksateistkümne tunni pikkust rahutust. Üheteistkümne kiire kuu vastukaaluks ei piisa nelja nädala pikkusest puhkusest. Tunnipikkune jumalateenistus ei suuda vaigistada meelt, kes kogu nädala on elanud rahutult ja lõhestatult. Siin ei aita parimgi jutlustaja ega kauneim liturgia. Pühapäeva sisu määravad argipäevad.“

Minu jaoks on kirikuisade mõte sellest, et pühapäev võib kesta terve nädala või isegi viiskümmend päeva, ääretult inspireeriv.  Me ei pea siis panema kogu lootust oma vaimseks taastumiseks ja hinge kosutamiseks pühapäevasele liturgiale – see on üksnes peatuspunkt, püha ja ülendav hetk koos kogudusega ülestõusnud Kristuse evangeeliumi kuulates ja Temaga pühal armulaual kohtudes, mis juhib meid jätkama oma igapäevast liturgiat (kreeka k ’teenimine, teenistus’) argipäevade jadas.  Nii oma tööpaigas kui pere keskel, nii Selveris sisseoste tehes kui rediseid külvates, nii e-kirjadele vastates kui pesu triikides võime kanda oma südames ülestõusnud Kristuse ligiolu tajumisest sündivat rahu, rõõmu, turvatunnet ja lootust. 

Mu südames on pühapäev 

Hea koguduseliige, soovin Sulle õnnistatud ja rõõmurikast pühapäeva – nii otseses tähenduses, oodates Sind pühapäeval koguduse jumalateenistusele, kui ka seda, et Kristust oma südames, mõtetes, sõnades ja tegudes kandes muutuks pühapäevaks kogu Sinu elu.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346