kolmapäev, 3. märts 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Re˛issöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


Aeg saada puhtamaks

On hingedeaeg. Meie esivanematel olid selleks ajaks sügistööd tehtud ning pikki ja pimedaid õhtuid sai kasutada tubasteks toimetusteks,  samuti jutuvestmiseks ja laulmiseks – elutarkuse, pärimuse ja kristliku usu edasiandmiseks, mis lõi ajatu ja kestva sideme erinevate põlvkondade vahele.

Kas meiegi võiksime leida hingedeajas aega hinge tõmmata ja hinge kosutada? Hilissügis soodustab rahunemist ja aeglustumist. Ümbritsev loodus, mis kannab oma alastuses surma ja kaduvuse ilminguid, tuletab meile meelde, et meiegi jaks, aeg ja võimalused on piiratud. Me ei ela igavesti, vaid oleme siin maailmas rändurid – võõrad ja majalised (külalised), kui kasutada Pühakirja sõnu.

Selleks, et astuda advendiaega ja uude kirikuaastasse puhtama südamega ja uuendatud lootusega, võiksime oma elus ja suhetes (nii inimsuhetes kui jumalasuhtes) suurpuhastuse ette võtta. Kas on kogunenud meie hingesoppidesse saasta, kibedust ja mürki? Kas peaksime kellelegi andeks andma või kelleltki andeks paluma? Kui palju aega on möödunud minu viimasest pihtimisest? Millele ja kellele oma elus peaksin rohkem ruumi tegema, millele ja kellele senisest enam keskenduma, et elada viljakamalt ja elusamalt?

Helilooja Arvo Pärt on öelnud: „Iga hingepuhtuse puudumise ilming, see tähendab patt, takistab meil oma loomingus edasi liikuda. Me takerdume iga sõna ja heli taha, nagu midagi peita püüdes, endale aru andmata, et võti järgmiseks sammuks on patukahetsuses. Sellepärast ongi kõik meie elus nurgeline, ei voola … See osa, mis meis igavene on, peab puhtaks saama. Mida me siis peame tegema, millest alustama? Võib-olla oleks õigem küsida, mida me ei peaks tegema, et ärkaks meie südametunnistus? Sest inimene ei tule selle pealegi, et kõik, mis maailmas viltu on, on ka tema enese süü. Iga hea tegu jääb maailma, nagu halbki, võib-olla esialgu nähtamatul kujul, ka salajas kordasaadetu … Aga kõik, mis pihtimata ja kahetsemata, pärandame oma järeltulijatele.”

Tere tulemast meie kirikusse ja kogudusse. Lugematu hulk inimesi ja põlvkondi on siin Kristuse aujärje ees kummardudes vabanenud oma koormatest ja jätkanud oma teekonda puhtama südame ning rõõmsama silmavaatega. Jumala armastus kannab meid sügisest talve ja talvest kevadesse ning maiselt teekonnalt igavesse kodusse.Marko Tiitus
Viljandi Jaani koguduse vaimulik
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346