esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
   Liikmeannetused
   Kiriklike talituste
      annetused

   Toeta kogudust
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KIRIKLIKE TALITUSTE ANNETUSED

Kogudus ei ole tavandibüroo ega vaimulikke teenuseid osutav firma, kelle eesmärgiks on ristimiste, laulatuste ja matuste pealt kasumit teenida. Samas kaasnevad talitustega kulud (kiriku küte ja valgustus, õpetaja, organisti ja kirikuteenija töötasud jm), mille katmiseks ootab kogudus talitust soovivalt perelt või üksikisikult annetusi.

Kiriklike talituste annetused Viljandi Jaani koguduse täiskogu liikmetele

Kiriklikud talitused (lapse ristimine, laulatus, matus, piht, õnnistamised) on Viljandi Jaani koguduse täiskogu liikmele (kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal teinud liikmeannetuse ja osalenud armulaual) tasuta. Koguduse täiskogu liikmel on õigus teha kogudusele kirikliku talituse eest vabatahtlik annetus.

Kiriklikud talitused:

  • ristimine missal ;
  • ristimine eraldi talitusena;
  • konfirmatsioon missal;
  • konfirmatsioon eraldi talitusena;
  • eraleer;
  • leerikooli tasu; 
  • laulatus;
  • elumaja/korteri õnnistamine;
  • muud õnnistamised ja pühitsemised;
  • matusetalitus

Kiriklike talituste puhul Viljandi Jaani koguduses on soovituslik ja väärikas teha kogudusele annetus vastavalt annetaja soovile ja võimalusele. Kogudusel on õigus leppida talituse puhul kokku vahetute kulude (õpetaja ja organisti töötasu, laululehed jm) katmine.

Leerikursus Viljandi Jaani koguduses on tasuta. Vanematel kui 18-aastastel leerikoolis osalejatelt eeldatakse õppematerjalide ja leerilaagri kulude katmist.

 
Koguduse õpetajal on õigus vabastada inimene kirikliku talituse annetuse tasumisest.

Alus: Viljandi Jaani koguduse nõukogu otsus 18. juuni 2017
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346