teisipäev, 18. juuni 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
   Ajalugu
   Koguduse elu
   Sõpruskogudused    Dokumendid
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KOGUDUSE ELU

Tuhast tõusnud kogudus

 

Pärast seda, kui Viljandi Jaani kirik nõukogude võimude poolt 1952. aastal suleti ja kaubalaoks muudeti, liideti kogudus Viljandi Pauluse kogudusega. Pärast laulvat revolutsiooni ja Eesti Vabariigi taassündi taastati 1992. aasta maikuus ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus. Väikesest initsiatiivgrupist on aastatega kasvanud aktiivne ja elujõuline linnakogudus, kus seisuga 31.12.2021 oli 1914 liiget (sh ristitud lapsed). Liikmesannetajaid oli möödunud aastal 264. Elukoha järgi kuulub meie kogudusse peamiselt Viljandi linna, aga ka ümberkaudsete valdade elanikke.

Pühapäevane missa on koguduseelu süda. Meie kirikusse koguneb pühapäevasele jumalateenistusele keskmiselt 42 inimest.

Nooruslik kogudus

Tänu sellele, et pärast koguduse taastamist on meiega igal aastal liitunud läbi leerikooli palju noori, moodustavad kõige arvukama vanuserühma meie liikmeskonnast 21-35- aastased inimesed. Seetõttu paneme oma kuulutus- ja teenimistöös rõhku noortele peredele ja lastele, korraldades aastas 9 perejumalateenistust, samuti on Jaani koguduses aktiivne noortetöö.

Armastustööle rajanev kogudus

Kuigi Jaani koguduses on 8 palgalist töötegijat, saab kogudus kasvada ja inimesteni jõuda eelkõige läbi oma liikmete aktiivsuse ning vabatahtliku töö, mida on eesti kirikuajaloos nimetatud ka armastustööks. 

Meie koguduses tegutseb 10 liikmeline naisansambel "Iris" , kaks korda aastas korraldame leerikooli.

Teeniv kogudus

Õnnitleme koguduse eakaid sünnipäevadel. Samuti korraldame igakuiselt eakate pärastlõunaid. Koguduse vabatahtlikud pakivad ja toimetavad koguduse eakatele liikmetele ca 85 jõulupakki. Lisaks üksikute koguduseliikmete teenimisele on koguduse missiooniks kogukonna teenimine. Koos Viljandi Pauluse kogudusega on meie teenimispiirkonnaks Viljandi linn ja endise Viljandi kihelkonna territoorium, mis praegu paikneb Viljandi vallas. Jaani kogudus korraldab koostöös oma piirkonna koolide ja lasteaedadega advendi- ja jõulukontserte, korraldab regulaarset vaimulikku teenimist Viiratsi pansionaadis, Pärsti pansionaadis ning Pauluse kogudusega vaheldumisi Viljandimaa Hoolekandekeskuses. Regulaarne hingehoiutöö Pärsti pansionaadis ja Viljandimaa hoolekandekeskuses sai alguse 2021. aasta mais.

Nähtav kogudus

Me ei taha olla enesessesulgunud, vaid nähtav ja kuuldav kogudus. Lisaks koguduse koduleheküljele internetis ja kiriku teadetetahvlile anname korra kvartalis välja koguduse ajalehte ning rohkelt infot liigub koguduse Facebooki lehel.

Kogudusel on head suhted Viljandi Pauluse koguduse, Viljandi Baptistikoguduse, Viljandi Adventkoguduse, Viljandi Elu Sõna koguduse ja Viljandi Uue Elu kogudusega, kellega koos korraldame igal aastal oikumeenilisi palvenädalaid ja palvushommikusööke Viljandi juhtidele. Aastatepikkune koostöö seob meid Viljandi Linnavalitsusega, paljude koolide, lasteaedade ja sotsiaalasutustega ning kontsertorganisatsioonidega. Jaani kogudusel on 9 sõpruskogudust Soomes, Rootsis, Saksamaal, Hollandis ja Šotimaal.

Tere tulemast meie kirikusse ja kogudusse!

 
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346