reede, 18. juuni 2021    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KUUKAVA


JUUNI 2021


N, 03.06 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
P, 06.06 kl 11.00 MISSA, 2. pühapäev pärast nelipüha, koguduse uue nõukogu ja juhatuse tööleõnnistamine. Pühapäeva teema:KADUVAD JA KADUMATUD AARDED (Õpetussõnad 30:7-9; 1. kiri Timoteusele 6:6-12; Matteuse 16:24-27)
N, 10.06 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
P, 13.06 kl 11.00 MISSA, 3. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema: KUTSE JUMALA RIIKI (Hesekiel 33:30-33; Heebrealastele 12:1-6; Luuka 9:57-62)
N, 17.06 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
P, 20.06 kl 11.00 MISSA, 4. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema: KADUNUD JA JÄLLE LEITUD (Hoosea 14:2-9; Efeslastele 2:1-10; Matteuse 9:9-13)
N, 24.06 kl 12.00 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
L, 26.06 kl 11.00 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Toome tn kalmistul, Viljandi Pauluse kogudus
  kl 13.00 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Pärnu mnt kalmistul, Viljandi Jaani kogudus
P, 27.06 kl 11.00 PIHI- JA ARMUALAUATALITUS kirikus
  kl 12.00 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Viljandi Vanal kalmistul, Viljandi Pauluse kogudus
  kl 14.00 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Viljandi Metsakalmistul, Viljandi Jaani kogudus
K, 30.06 kl 19.00 KONTSERT: Messiaeni


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346