teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
   Leerikooli tutvustus
   Leerikursuste ajad
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

LEERIKOOL

Mis on leer?

Sõna “leer” tuleb saksa keelest (die Lehre) ja tähendab õppimist. Inimene õpib kogu elu. Täpsemalt - ta õpib, kuni elab, ja elab, kuni õpib.

Leer on ettevalmistus ristimiseks ja selle kinnitamiseks ehk konfirmatsiooniks (ladinakeelne sõna confirmare tähendab “kinnitama”), millega inimene võetakse vastu kristliku kiriku liikmeks. Kui tegemist on lapsena ristitud inimesega, siis toimub leerikooli lõpus ainult konfirmatsioon (leeriõnnistamine).

Leeris käinud, ristitud ja konfirmeeritud inimene on koguduse täisõiguslik liige, kes võib iseseisvalt tulla armulauale, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla ise lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtimisorganite valimises ja nende töös.

Mida leerikoolis õpitakse?

Leeriajal õpitakse ristiusu põhitõdesid lähemalt tundma ja tutvutakse koguduse eluga. Tähtsamad teemad:

  • Jumalateenistus
  • Piibel, selle kujunemine ja sisu
  • Looja ja loodu
  • Mina ja Jumal
  • Jeesuse elu ja õpetus
  • Püha Vaim, kirik ja sakramendid
  • Palve
  • Kristlik eetika ja kümme käsku
  • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Viljandi Jaani kogudus

Ei tasu oodata, et leerikool pakuks vastuseid kõikidele Sind huvitavatele küsimustele. Samuti ei saa kellestki “teha” paari kuu jooksul tublit inimest või head kristlast. Inimeseks kasvamine, oma tee otsimine ja koos Jumalaga sellel teel kõndimine võtab aega terve elu. Selleks ongi elu meile antud.

Kuid me ei pea oma teed üksi kõndima. Hea on tunda oma kõrval teist inimest, kellel on samasugused vajadused ja igatsused nagu minul. Vahel on hea usaldada ka eelmiste põlvkondade kogemust ja küsida, millest nemad said jõudu elamiseks ja võitlemiseks. Selleks ongi tarvis kirikut, kus iga inimese isiklik usk ja elukogemused liituvad killukesena suurde mosaiiki.

Keda oodatakse leeri?

Leerikooli võib tulla alates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole.
Vanasti oli leer mõeldu noortele - “leerist lahti” saanu tunnistati täiskasvanud ja iseseisvaks inimeseks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus kogudusega liitumisele. Seda võib aga teha igas eas. Mõnikord tulevadki leeri just need inimesed, kellel esimene noorus juba seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järgi mõelda.

Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Samuti ei pea Sa pidama end veendunud usklikuks. Oluline on Sinu siiras huvi ja valmisolek end pisut pingutada (leeritunnis ja jumalateenistusel käia, lugeda) ja koos teistega oma mõtteid jagada ning arutleda.

Leerikooli võib tulla ka see, kes peab end mõnes ristiusku puutuvas küsimuses kahtleval seisukohal olijaks. Lõpliku otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks ise, vahetult enne leeripäeva. Kahtlused - kui need on ausad - kuuluvad lahutamatu osana inimeseksolemise ja elu juurde. Kristlik usk ei ole pime kuulekus kellegi poolt sõnastatud tõdedesse, vaid pigem pidev liikumine taipamise ja selguse suunas. Samas olgu öeldud, et leerikool ei ole lihtsalt eneseharimine või faktide omandamine, vaid me püüame õppida ka palvetama ja Jumalat usaldama ning kaasinimeste vastu mõistvamad ja hoolivamad olema.

Kes leerikoolis õpetavad?

Leerikoolis toetab õppimist koguduse õpetaja Marko Tiitus, talle on abiks koguduseliikmetest tugiisikud.

Kuidas on õppimine leerikoolis korraldatud?

KONTAKTÕPE ja E-ÕPE  Canvase keskkonnas on igaühele jõukohane.  Lisaks e-õppele korraldame Jaani kirikus kolmel laupäeval kontaktõppepäevad.

SÜGISENE LEERIKURSUS ALUSTAB JUBA SEL LAUPÄEVAL 1. oktoobril kell 10-13:30

REGISTREERI KURSUSELE SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5U6e02p1o_ot9rXVP0eC6ZfEZMqfF5Ccrv00cG4JxChlGcw/viewform
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346