esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
   Koguduse koorid
   Kontserdid
   Päikeselaul
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

PÄIKESELAUL 2022

LASTE JA NOORTE OMALOOMINGULISTE LAULUDE KONKURSS "PÄIKESELAUL"

Alates 2009. aastast korraldab Viljandi Jaani kogudus frantsiskusepäevale pühendatud laste ja noorte omaloominguliste laulude konkurssi „Päikeselaul“. 

Aasta 2022 on Viljandi Jaani koguduse juubeliaasta, mil tähistame oma kiriku 550. aastapäeva. Sel puhul oleme ellu kutsunud ka taas laste- ja noorte omaloominguliste laulude konkursi "PÄIKESELAUL 2022".

REGISTREERI KONKURSILE SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJryi85WpsQGbvlDxIu-7FoyD4_X6SnJEfToIh6bs1KoXAIw/viewform

STATUUT: Frantsiskusepäevale ja Viljandi Jaani koguduse 550. aastapäevale pühendatud
LASTE JA NOORTE OMALOOMINGULISTE LAULUDE KONKURSS
PÄIKESELAUL 2022
5. novembril 2022 Viljandis

Konkurss on oma nime saanud kiriku kaitsepühaku Franciscuse tuntud poeemi „Päikeselaul“ järgi,
kus kiidetakse Loojat kõige loodu eest. Nii on ka konkursil osalema oodatud lapsed ja noored oma
lauludega, mis räägivad kõigest, mis meie ümber ja meie sees: päikesest ja kuust ja tähtedest, Loojast
ja loodust, elust ja surmast, armastusest ja sõprusest, valust ja üksindusest, inimesest meie kõrval ja
meis endis, aga ka lihtsalt möödunud suvest või saabunud sügisest.
Eelvoor: salvestusena
Konkurss-kontsert: 5. novembril kell 15.00 Viljandi Jaani kirikus
Konkursi tingimused:
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis:
1.-4. klasside õpilased
5.-9. klasside õpilased
10. kl. õpilased kuni 25-aastased noored
ˇüriil on õigus vanusegruppe vastavalt osalejate arvule ja vanusele muuta.
● Konkursile tuleb esitada omaloominguline laul – nii sõnad kui viis on omalooming.
● Laulu sõnade ja viisi autor võivad olla erinevad.
● Laul on eesti keeles või autori emakeeles.
● Laulu esitajaks ei pea olema autor(id).
● Laulu võib esitada üksi või mitmekesi, a cappella või saatega, esitajate vanusepiirang puudub.
● Laulu stiili osas ettekirjutusi ei ole.
● Laulu noodi esitus on soovituslik, mitte kohustuslik.
● Laulu salvestuse esitamine registreerimisel on kohustuslik, sobivad nii audio- kui
videosalvestused.
● Laulud võivad, lähtuvalt Franciscuse Päikeselaulust, rääkida päikesest ja kuust ja tähtedest,
Loojast ja loodust, elust ja surmast, armastusest ja sõprusest, valust ja üksindusest, inimesest
meie kõrval ja meis endis, aga ka lihtsalt möödunud suvest või saabunud sügisest.
● Lõppkontserdist on korraldajatel õigus teha videosalvestus, mis avaldatakse Youtube´is ja
teistes virtuaalkanalites.
Konkursi eesmärk:
Innustada ja julgustada lapsi ja noori loomingulisele eneseväljendusele.
Hindamine: Hinnatakse eelkõige laulu tervikuna, kuid ka esitus on määrava tähtsusega.
Korralduskomisjon valib salvestuse põhjal välja laulud, mis pääsevad edasi konkurss-kontserdile.
Peale konkurss-kontserti kuulutatakse välja vanusegruppide parimad laulud, mida auhinnatakse.
Vastavalt ˛ürii otsusele antakse välja Grand Prix ja igas vanuserühmas peapreemia, samuti parima
juhendaja preemia. Eripreemiad ja muud nimelised preemiad antakse välja vastavalt ˛ürii otsusele.
Registreerimine: Registreerimiseks on vajalik täita registreerimisvorm, millele lisatakse
omaloomingulise laulu tekst ja audio- või videosalvestus (soovi korral ka noot), ning saata aadressil
Pikk 6, Viljandi 71003, Viljandi Jaani kogudus, või e-posti teel paikeselaul@gmail.com (märgusõna
PÄIKESELAUL). Registreerimise tähtaeg on 28. oktoober 2022.
Lisainfo Tuuliki Jürjo tel. 55907952, tuuliki4@hotmail.com, www.eelk.ee/viljandi.jaani

 

 

Vaata:
2015.aasta VÕIDULUGU
2013. aasta konkursi võidulugu: Marleen Kuusik

| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346