teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

IDEEKONKURSS

1. juuniks ideekirjeldus
Vajadustele vastates ollakse vajalik ehk KIRIK KESET KÜLA

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium kuulutab välja ideekonkursi, et aidata ettevõtlikel inimestel leida koos kogudustega võimalusi teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Ideekonkursil on oodatud osalema kõik, kes soovivad oma kodukandi elu paremaks muuta. Konkurss toimub „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine“ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekti „Teeme koos“ raames.

Tänavuse ideekonkursi fookuses on töötuse vähendamine ning sotsiaalteenused. Ühtegi head mõtet ära ei põlata ning vajadusel osutab konsistooriumi diakooniatalitus idee ellu viimisel abi. Eelmisel konkursil osalenud ideedest on täna teostamisel ligikaudu iga neljas.

Osale ideekonkursil, kui Sa
· tahad teha elu paremaks;
· leiad võimalusi teenuste kättesaadavaks tegemiseks koguduste kaudu;
· oled eneses kandnud ideed, mis on jäänud teostamata võimaluste puudumise tõttu;
· tunned hästi oma kodukanti, inimeste vajadusi ning omavalitsuse toimimist;
· oled valmis teostama oma idee koos EELK Konsistooriumi diakooniatalituse, koguduse, valla- või linnavalitsuse ja teiste partneritega;
· valdad eesti keelt, vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks.

Saada oma CV ja ideekirjeldus (kuni 3500 tähemärki) koos orienteeruva eelarvega hiljemalt 1.06.2011 aadressile: „Diakoonia“ Kiriku plats 3; 10130 Tallinn või diakoonia@eelk.ee. Ideekavandist peab ilmnema MIDA ja KUIDAS kavatsed teha. Võitjate (1–3 inimest) preemiafond on 450 €. Preemiale kandideerijad on erapooletu hindamiskomisjoni jaoks võrdsed. Võitmiseks ei pea olema töötu, aga täiendkoolitusel osalemiseks peab. Võitjad tehakse teatavaks hiljemalt Nelipühiks, 12. juuniks.

Ideekonkursil osalenud töötud võivad kandideerida koolituskursusele „Ideest toimiva ettevõtteni“, mida rahastatakse projekti „Teeme koos“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu. Kui töötu on ideekonkursi kümne parima hulgas, on koht koolitusgrupis tagatud. Täiendkoolituse edukalt läbinutega sõlmitakse tähtajalised töölepingud pooleks aastaks. Selle ajaga on võimalik käivitada oma ettevõte ning taotleda starditoetust. Koolituskursus algab septembris 2011, aga suveks saab iga kandidaat koolituseks ettevalmistava koduse töö.

Lisainfot leiad aadressil: www.eelk.ee/diakoonia

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346