reede, 1. märts 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

PRESSITEADE: VILJANDI JAANI JA PAULUSE KOGUDUSED SÕLMIVAD KOOSTÖÖLEPPE

29. juunil kell 18

Kolmapäeval, 29. juunil kell 18 algaval apostlite Peetruse ja Pauluse päeva jumalateenistusel Viljandi Pauluse kirikus, kus jutlustab EELK peapiiskop Andres Põder, sõlmivad Viljandi luterlikud kogudused koostööleppe, millele kirjutavad alla mõlema koguduse õpetajad ja juhatuste esimehed. Jumalateenistusele järgneb pressikonverents, kus koguduste esindajad tutvustavad koostööleppe sisu ja eesmärke ning vastavad ajakirjanike küsimustele.

Viljandi linnas on kaks luterlikku pühakoda – Jaani ja Pauluse kirikud, kummaski tegutsemas iseseisev kogudus. Jaani kirik ehitati aastail 1466-1472, alates XVII sajandist on siin tegutsenud luterlik kogudus. 1860. aastal jaotati kogudus linna- ja maakoguduseks, viimane ehitas endale uue pühakoja – Pauluse kiriku, mis pühitseti 1866. aastal. Jaani kirik jäi linnakoguduse pühakojaks. Kui viimane 1952. aastal Nõukogude võimu poolt koguduselt võõrandati ja kaubalaoks muudeti, liitus Jaani kogudus Pauluse kogudusega ning taastati 8. mail 1991. Viimased 20 aastat on Viljandis taas tegutsenud 2 luterlikku kogudust.

29. juunil sõlmivad Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused koostööleppe, mille eesmärgiks on rõõmusõnumi kuulutamine kõikidele inimestele Viljandi linnas ja kihelkonnas, luterliku kiriku vaimse ja kultuuripärandi hoidmine, arendamine ja tutvustamine, pühakodade hoidmine ja kaitsmine praeguste ja tulevaste põlvede jaoks, koguduste nähtavus kogukonnas ja avalikus meedias, kristlikel väärtustel põhineva hariduse edendamine ning koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühendustega kristlike ja rahvuslike väärtuste kujundamisel ning õiglase, inimväärika ja loodushoidliku elukeskkonna loomisel ja säilitamisel.

Koostööleppega nähakse ette ühistegevus jumalateenistuselus, koolitustegevuses, laste-, noorte- ja peretöös, muusikaelus, diakooniatöös, samuti avalikkussuhete, majandustegevuse ning partnerlus- ja välissuhete korraldamisel. Koostööleppele kirjutavad alla Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus ning Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Mart Salumäe ja juhatuse esimees Helmen Kütt. Pidulikul jumalateenistusel Pauluse kirikus teenivad mõlema koguduse vaimulikud ja muusikud, jutlustab peapiiskop Andres Põder, kes osaleb 29. juunil ka Viljandi Linnavolikogu infotunnis.

Teadaolevalt on Eesti kirikuloos tegemist esimese koostööleppega kahe samas linnas tegutseva luterliku koguduse vahel. Koostöölepe näeb ette koostöökogu moodustamise, mida hakkavad juhtima Jaani ja Pauluse koguduste õpetajad ning kuhu kuuluvad koguduste juhatuste, nõukogude ning muusikatöö, laste- ja noortetöö ning diakooniatöö juhid.

Täpsem info:
Marko Tiitus
Viljandi Jaani koguduse õpetaja
5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee

Mart Salumäe
Viljandi Pauluse koguduse õpetaja
5346 7922, mart.salumae@eelk.ee

KOOSTÖÖLEPE (.pdf) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346