teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KOGUDUSE JUHATUSE 13.11.2009 KOOSOLEKUST
Juhatus tutvus koguduse uue veebilehekülje tööversiooniga ning kiitis heaks selle kujunduse ja struktuuri. Uus kodulehekülg on võrgus kasutajatele avatud uue kirikuaasta algusest.

Tulenevalt 2009. aasta 1. juunil kehtima hakanud uuest töölepingu seadusest peab juhatus vajalikuks üle vaadata ja vajadusel korrigeerida kõik koguduse töötajatega sõlmitud töö- ja töövõtulepingud. Helve Hunt ja õpetaja Marko Tiitus korrastavad töölepingud 31. detsembriks 2009 ning töötavad välja töötajate ametijuhendid 2010. aasta märtsiks.
Juhatus otsustas koguduse muusikakollektiivide juhtidega sõlmitavate töövõtulepingute puhul võtta aluseks punktitasu ühe proovi, jumalateenistuse või kontserdi eest.

Koguduse 537. aastapäeva tähistatakse piduliku jumalateenistusega johannesepäeval, 27. detsembril, kus palutakse kaasa teenida kõigil koguduse muusikakollektiividel. 2010. aasta alguses korraldatakse koguduse vabatahtlikele töötegijatele tänulõuna.

Vahetati mõtteid Franciscuse fondi käekäigu üle. Juhatus nentis, et Franciscuse fond oma tänase põhikirjalise tegevusega ei ole ennast õigustanud ja sellisena puudub fondi järele vajadus. Õpetajal koos diakooniatöö toimkonnaga palutakse otsida lahendusi, et siduda fondi tegevus koguduse diakooniatööga.

Juhatus peab oluliseks, et koguduse liikmed, eelkõige aga juhtorganite liikmed, loeksid ajalehte “Eesti Kirik” ja märkis, et soodsaim võimalus lehe aastatellimuse vormistamiseks oleks koguduse kaudu.
Juhatus otsustas pensionäridest ja üliõpilastest koguduse nõukogu liikmetele kompenseerida “Eesti Kiriku” aastatellimus 200 krooni ulatuses.

Et selgitada välja Viljandi Jaani ja Pauluse koguduse võimalused kogudustevaheliseks koostööks, otsustati teha Pauluse koguduse juhatusele ettepanek ühiseks töökohtumiseks 2010. aasta jaanuaris.

Helve Hunt
tel 53 301 261


« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346