teisipäev, 12. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

V FRANTSISKUSEPÄEVA KONVERENTS MIS ASI ON ILMAS PÜHA?

04. oktoobril kell 14-17 Viljandi Jaani kirikus

4. oktoobril möödub 785 aastat Assisi Püha Franciscuse, frantsisklaste ordu asutaja surmast.

539 aastat tagasi rajasid frantsiskaani mungad Viljandisse kloostri koos kirikuga, mis praegu kannab Jaani kiriku nime. Klooster ei saanud tegutseda kaua, kuid oluline osa frantsisklaste vaimust on alles ka tänases Viljandis, oodates avastamist, elustamist ja hoidmist.

Frantsisklasi on peetud tänapäevase sotsiaaltöö, rohelise mõttelaadi ja religioonidevahelise vaimsuse algatajateks. Viljandi kogudused tahavad ka täna olla dialoogi arendajateks erinevate inimeste ja mõtteviiside vahel, isiklikule ja ühiskondlikule meeleparandusele ja puhastumisele kutsujateks, erimeelsuste lepitajateks ning koosmeele ja koostöö edendajateks.

4. oktoobril kell 14-17 toimub Viljandi Jaani kirikus V Frantsiskusepäeva konverents, millest on oodatud osa võtma, kaasa mõtlema ja rääkima kõik, kellele lähevad korda Viljandi kui loomiseks loodud linna elukeskkond, väärtused, mis meie olemist ja tegevust mõtestavad ja suunavad ning meid üksikisikutena kogukonnaks seovad. Konverentsist on oodatud osa võtma kõik vaba mõtlemist ja loovat ellusuhtumist väärtustavad inimesed, kes tunnevad vastutust koguduse, kogukonna ja ühiskonna arenguteede eest. Mõtelda on mõnus.

V Frantsiskusepäeva konverents kannab pealkirja MIS ASI ON ILMAS PÜHA? Viljandimaa kammerkoor valis oma 2010. aastal välja antud esikplaadi motoks Kalle Muuli luuleread:
Mõni asi on ilmas püha,
mõni puu, mõni metsamüha.
Mõni laul, mis mõlgub meeles
Sinu ilusas emakeeles.

Vaatamata sellele, et meie ühiskond ja elulaad näitavad jätkuvaid sekulariseerumise (ilmalikustumise) märke – või just tänu sellele –, otsivad inimesed ikka ja aina seda, mis võiks nende jaoks olla püha. Mõni asi, milles on ilu ja valu, ligitõmbavus ja ehmatamapanevus ühtaegu. Mõni asi, mida ei saa osta, müüa ega vahetada ning millega ei saa kaubelda. Mõni asi, mis meenub üha ja mõtestab kogu meie inimlikku kogemust, andes sellele vertikaalse, ajatu, igavikulise mõõtme.

Religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar arutleb. „Mis on meile, eestlastele, püha? Laulupidu, eesti keel, Tartu Ülikool, meie maa, tippsportlased, tuntud kultuuritegelased, töökus, ausus, Eesti asi üldse? Mis meid seob, mis on suurem kui me ise? On ülepea olemas see koht, tekst, isik, päev, mis meile on püha? Mille nimel me pingutame? /---/ Ma usun, et inimajalugu, annab tõendust selle kohta, et pühadus on olemas ja võimalik. Kui me täna rohkem ei suuda, siis ehk võiks jätta kellelegi võimaluse midagi pühaks pidada.”

V Frantsiskusepäeva konverentsi eesmärk on mõtiskleda pühaduse üle kultuuris, religioonis, ühiskonnas ja inimhinges ja inimestevahelistes suhetes. Millest jutustavad eestlaste pühad paigad? Kuidas on seotud pühadusekogemus inimese identiteediga ning tema suhetega kaasinimestesse? Millised on eestlaste pühad tekstid ja narratiivid? Kas ja kuidas avaldub püha igapäevases elus? Kas aukartus elu ees, elukultuur ja elamise kultuur on seotud võimega kogeda püha?

Konverentsil arutlevad nende ja teiste küsimuste üle folklorist Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool), religioonisotsioloog Lea Altnurme (Tartu Ülikool), kirjastaja Sirje Endre (kirjastus SE&JS) ning raseduskriisinõustaja ja paarisuhtekoolitaja Kaia Kapsta (SA Väärtustades Elu, Eesti Kirikute Nõukogu). Konverents lõppeb teemat kokkuvõtva paneeldiskussiooniga. Konverentsi moderaator on Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus.

Tule kaasa mõtlema!

Frantsiskusepäeva konverentsile järgneb kell 18 Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis õhtutund luule ja muusikaga Nüüd õhtu on ja tasa aurab maa…, kus luuletaja KRISTIINA EHINI ja rahvamuusik SOFIA JOONSI esituses põimuvad hiljaaegu sündinud luuletused ja sajanditevanused rannarootsi koraalid ja pillilood.

Frantsiskusepäeva konverentside ajaloost:
04.10.2007
I Frantsiskusepäeva konverents
Einar Laigna, Helmen Kütt, Mikk Sarv, Marek Strandberg, Fred Jüssi

04.10.2008
II Frantsiskusepäeva konverents
Loomiseks loodud linn
Kaur Alttoa, Jüri Arrak, Tõnis Mägi, Heiki Raudla, Peeter Eerik Ots

04.10.2009
II Frantsiskusepäeva konverents
Konkurentsist koostööni – kriisijärgse ühiskonna võimalusi
Arne Hiob, Ülo Vooglaid, Madis Mädamürk, Kalle Küttis, Meego Remmel

04.10.2010
IV Frantsiskusepäeva konverents
Kogudus ja kogukond – XXI sajandi paradoksid
Rein Ruutsoo, Marko Tiitus, külalised Norrast, Rumeeniast, Itaaliast, Bulgaariast

Marko Tiitus
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
tel 5341 3394

Frantsiskusepäeva konverentsi kava (.pdf) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346