reede, 1. märts 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

TALVINE VASTUVÕTT USUTEADUSE INSTITUUDIS

9.01-3.02
Ei jää talv taeva ega haridus saamata. Küllap leiab suusasõber õiged metsasalud ja õpihimuline endale sobiva eriala. EELK Usuteaduse Instituudi kolm riiklikult tunnustatud õppekava pakuvad selleks erinevaid võimalusi. Sessioonõppe vormi tõttu eeldab õppimine igaühel neist mahukat iseseisvat tööd. Instituudi poolsed eeldused selleks on olemas eriti rikkaliku ja mitmekülgse raamatukogu näol.

Kõige laiema põhiettevalmistuse kiriku tööks saab omandada teoloogilisi alusteadmisi ja tööalaseid oskusi andva kolmeaastase rakenduskõrghariduse õppekava järgi õppides. Teoreetiliste teadmiste omandamist ja praktilisi harjutusi tasakaalustav õppekava võimaldab lõpetajal nii teada kui ka kogeda, mida töö kirikus nõuab ja tähendab. Samas on olemas õpingute jätkamise võimalus magistriõppes.

Teoloogia magistriõppes pannakse rohkem rõhku teoloogiliste distsipliinide sügavusele ning ka arutluste täpsusele ja üldistustele. Kahe aastase töö tulemusena saab omapoolse usinuse abil magistrandist küpseda õpetaja, nii nagu seda ladinakeelne sõna magister ka tähendab. Õpe lõpeb magistritööga, mille ülesanne on süvendada valitud ainevaldkonna tundmist, lihvida uurimismetoodikat ning suuta töö tulemusi selgelt ja veenvalt väljendada. See õppekava eeldab eelnimetatud varasemaid teoloogilisi õpinguid.

Kristliku kultuuriloo magistriõpe on eriline õppimise võimalus varasemalt mistahes kõrgema hariduse omandanud inimestele. See kahe aastane õppekava pakub huvitavat kraadiõppega seotud enesetäiendamise võimalust ka neile, kellel on kõrghardus, mis ei ole teoloogiaga seotud. Nii on näiteks selle õppekava järgi õppinud kooliõpetajad tundnud rõõmu uue vaateviisi omandamise üle paljudele maailma asjadele ja on saanud seda kasutada oma igapäevatöös. Selle õppe läbimine annab ka uusi võimalusi haritud koguduseliikmetele leida endale süsteemset vaimulikku tegevust nii kirikus kui ka ühiskonnas laiemalt.

Dokumentide vastuvõtt 9.01.-1.02.2012
Sisseastumiskatsed 2. ja 3.02

Täpsema teabe õppimisvõimaluste kohta annab EELK UI koduleht »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346