teisipäev, 12. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

VILJANDI PRAOSTKONNA VAIMULIKUD TOETAVAD ÜLERIIGILIST HARIDUSTÖÖTAJATE STREIKI

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi praostkond
PRESSITEADE
05.03.2012

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulikud on solidaarsed 07.-09.03 toimuvas üleriigilises haridustöötajate streigis osalejatega ning toetavad Eesti Haridustöötajate Liidu nõudmisi õpetajate palkade alammäärade tõstmiseks.

EELK Viljandi praostkonna vaimulikud on seisukohal, et Eestis pedagoogidele makstav töötasu ei ole kooskõlas õpetajaameti kandjatele esitatavate nõudmiste ja ootustega. Õpetaja ei peaks olema pädev mitte ainult oma aine edasiandmisel, vaid kuuluma Eesti vaimse eliidi hulka ning aitama kujundada laste ja noorte maailmavaadet ning väärtushinnanguid. Ta peaks looma koolis või lasteaias keskkonna, kus ei ole kohta vaimsel ega füüsilisel vägivallal ning kus on võimalik kujuneda mitte ainult haritud, vaid ka eetiliseks kodanikuks ja õnnelikuks inimeseks.

Viljandi praostkonna praost Marko Tiituse sõnul aga kulub paljude võimekate ja heade õpetajate energia praegu oma isiklike majandusmuredega tegelemisele, selle asemel et osta uudiskirjandust ning käia kontserdil, teatris ja reisimas. Teisalt välistavad pedagoogide madalad palgad ja sellega kaasnev madal ühiskondlik prestiizh konkurentsi ning võimekate noorte spetsialistide tööelasumise koolidesse, eriti maapiirkondades ja väikelinnades. "Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi valitsus, kes väärib kahtlemata tunnustust konservatiivse majanduspoliitika eest kriisiaastatel, on jätnud unarusse Eesti ühiskonna vaimse ja kultuurilise jätkusuutlikkuse tagamise," ütles praost.

Viljandi praostkonna vaimulikud avaldavad toetust 07.-09.03 toimuvas üleriigilises haridustöötajate streigis osalejatele ning Eesti Haridustöötajate Liidu nõudmistele pedagoogide palkade alammäärade tõstmiseks.

Luterlik kirik on Eestimaal sajandeid tegelenud vaimuvalguse edasikandmisega, sh rahvakoolide rajamise ja eestikeelse kirjanduse ja ajakirjanduse väljaandmisega. Eesti luterlikus traditsioonis on preestriks pühitsetud vaimulikku sajandeid nimetatud kirikuõpetajaks, rõhutades kiriku missiooni hariduse ja harituse edasiandmisel. Kirikuõpetajad mõistavad pedagoogide olukorda, sest peavad ise sageli veelgi kitsamates majanduslikes oludes teenima mitte ainult koguduseliikmeid, vaid olema maa soolaks oma linnas või kihelkonnas.

EELK Viljandi praostkonnas on 14 kogudust, neist 11 Viljandi maakonnas, Helme ja Taagepera kogudused Valga maakonnas ning Põltsamaa kogudus Jõgeva maakonnas. Praostkonnas töötab 10 vaimulikku.


Marko Tiitus
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
tel 53413394


« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346