kolmapäev, 22. märts 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KOGUDUSE NÕUKOGU 13.12 KOOSOLEKUST
Jaani koguduse nõukogu aastalõpukoosolek toimus pühapäeval, 13.12 kell 12-14 kiriku keldrisaalis. Koosolekut juhatas õpetaja Marko Tiitus, osalesid nõukogu liikmed Raja Aardevälja, Helve Hunt, Meelis Kard, Tarmo Loodus, Mati Männamaa, Jaan Männik, Ülo Stöör, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg ja Taimi Välba.

Õpetaja Marko Tiitus tutvustas nõukogule koguduse arengukava koostamise vahekokkuvõtteid. 30.-31.10.2009 Põltsamaa kiriklas peetud seminaril viidi läbi SWOT-analüüs, sõnastati koguduse visioon, missioon, väärtused ja arengueesmärgid. Uuel aastal jätkub tegevuskava koostamine teemarühmades. Nõukogu otsustas taotleda Viljandi praostilt luba arengukava kehtestamiseks alates 01.12.2010.

Nõukogu tutvus koguduse 2010. aasta tegevuskavaga, mis on aluseks eelarve koostamisele. Olulisemateks tegevussuundadeks on eeloleval aastal koguduse arengukava koostamise lõpuleviimine ning koguduse toimkondade tegevuse koordineerimine ja toetamine ning selle kaudu koguduse jumalateenistuselu, välissuhete, laste- ja peretöö, noortetöö ja diakooniatöö arendamine. Koguduseelu suursündmusteks on osalemine EELK kirikupäeval ja vaimulikul laulupeol 11.-13.06.2010 ning frantsiskusepäeva tähistamine 04.10.2010.

Nõukogu kinnitas noortetöö toimkonna liikmeteks Evija Leiaru-Kuldsaare ja Matthias Kreismani ning majandustoimkonna esimeheks Meelis Kardi.

Nõukogu analüüsis 03.05.2009 allkirjastatud ühisavalduse täitmist ja oma tegevust 2009. aastal.


Marko Tiitus
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
tel 5341 3394


« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346