teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

ÜLESKUTSE TOETADA AJALEHTE EESTI KIRIK
Austatud kaaskristlased!

Palmipuudepühal, mil meenutatakse rahvahulga hüüdu «Hoosanna Taaveti Pojale!», on kohane mõelda evangeeliumi levitamisele massimeedia, iseäranis meie kiriku ajalehe Eesti Kirik kaudu. Käskis ju Jeesus ise: «Mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt!» (Mt 10:27)

Eesti ainukese kristliku nädalalehena on Eesti Kirik oluline märk ja sõnum kogu ühiskonnale. Mõneti on see meie kõigi hääleks ja tööriistaks Kristuse tunnistamisel. Kostku see hääl kaugele, olgu kaunis, ühendav ja ülesehitav.

Kutsun teid seepärast igati kaasa aitama kirikulehe levikule, tutvustama seda pereliikmetele ja sõpradele, innustama tellima ja olema ise selle kaastöölisteks.

Vaid nõnda saab kirikuleht olla osa Kristuse ihu vaimulikust vereringest, mis toob inimesteni Jumala sõna ning teateid üldkiriku, koguduste ja kaaskristlaste elust, andes eeskuju, äratades häid mõtteid, tehes meid vaimselt rikkamaks.

Palun võtta palmipuudepühal meie kirikuleht, tema tegijad ja lugejad eestpalvesse. Samuti võiksime teha korjanduse või annetuse Eesti Kiriku heaks.

Olgem tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile võimaluse oma kirikulehte välja anda ja levitada. Õnnistagu ta Eesti Kirikut ja selle läbi meie kirikut ja rahvast!

Andres Põder,
peapiiskop

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346