kolmapäev, 22. märts 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KOGUDUSE SEKRETÄR-JUHIABI ON EDA LAUER

Edalt väike enesetutvustus:

Sündisin 19. mail 1964 a. Viljandis. Mul on õnn olla abielus mõistva, tööka mehega. Oleme koos üles kasvatanud ja koolitanud 3 tublit last. Väärtustan kvaliteetaega oma pere ning sõprade seltsis.

Hariduselt olen õpetaja. Lasteaiaõpetaja diplomiga Tallinna Pedagoogilisest Seminarist ja Tallinna Ülikoolist, sain teadmised lasteaiaõpetaja tööks, millele lisandub 28 aastat praktilist kogemust lasteaias erinevatel ametikohtadel. 11 aastat Viljandi lasteaias Krõll õpetajana, 16 aastat Viljandi Männimäe lasteaias õppealajuhatajana ja 1,5 aastat Viiratsi lasteaias direktorina töötades. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste magistratuuris. Olen veendunud, et laste väärtushinnangud otsustatakse koolieelses eas, selles arenguetapis kogetu ja tunnetatu saadab inimest kogu elu.

Koguduse juhatuse otsusega moodustati täiskohaga sekretär- juhiabi ametikoht ning seeläbi muutub töökorraldus sujuvamaks. Usun, et rakendades oma seniseid teadmisi ja kogemusi, on mul võimalus anda omapoolne panus koguduse tööle ja arengusse. Abistades koguduse õpetajat, jääb tal senisest enam aega täita oma juhikohustusi ning pühenduda rohkem hingehoiutalitustes. Mulle meeldib teha kasulikku, huvitavat ja vastutusrikast tööd ning seeläbi oma tööst rõõmu tunda. Pean tähtsaks inimsuhteid ja üksteise toetamist, head meeskonnatööd. Hindan ratsionaalset ajakasutust, loomingulist töösse suhtumist ja usalduslikku, ausat ning hoolivat töösuhet.

Jään südamest lootma, et koguduseliikmetel ning töötegijatel, nõukogul ja juhatusel, on võimalus ja soov toetada oma kogudust ning olla osa ühtehoidvast ja üksteist toetavast Jumala perekonnast.

Tunnen end vajalikuna ja kuigi päevad on üpris pingelised, leian taastumisvõimalusi oma pere rüpes ja sõprade seltsis, koduga tegeldes ning mitmetest hobidest nagu tervislik toitumine, reisimine, teater, folkloor, kirjandus ja aiandus ning süsta- ja jalgrattamatkad.

Eda Lauer,

Viljandi Jaani koguduse sekretär – juhiabi alates 29. oktoobristMarko Tiitus
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
tel 534133394


« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346