esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED 6.-13.01.2013
Vastavalt EELK Kirikukogu otsusele toimuvad ajavahemikus 04.11.2012-03.03.2013 koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised.
Viljandi Jaani koguduse nõukogu valimised toimuvad ajavahemikus 6.-13. jaanuar 2013.
Hääletamine algab pühapäeval, 6. jaanuaril kell 12 algaval koguduse täiskogu koosolekul ning lõpeb pühapäeval, 13. jaanuaril.
Täpsem informatsioon valimiste korra kohta avaldatakse koguduse Aja Lehe detsembrikuu numbris ja koguduse kodulehel. Valimistel osaleda (hääletada) saavad koguduse täiskogu liikmed – need Viljandi Jaani koguduse liikmed, kes on 2012. või 2013. aastal teinud kogudusele liikmesannetuse ja osalenud vähemalt korra aastas Pühal Õhtusöömaajal. Koguduse annetajaliikmete nimekiri valmib 2 nädalat enne valimisi, 23. detsembriks 2012 ning avalikustatakse koguduse kodulehel ja kiriku stendil. Annetajaliikmete nimekirja täiendatakse jooksvalt kuni täiskogu koosolekuni.
Koguduse praegune nõukogu on otsustanud, et valitavas nõukogus saab olema 24 liiget ja 6 asemikku. Koguduse õpetaja, nõukogu ja juhatus on esitanud valimisteks ühise kandidaatide nimekirja.


Koguduse nõukogu kandidaadid:
1. Raja Aardevälja
2. Meelis Atonen
3. Enna Audova
4. Uku Audova
5. Helve Hunt
6. Ingrid Juht
7. Ilmi Kard
8. Meelis Kard
9. Maie Kasvandik
10. Katrin Kangus
11. Teet Kaur
12. Kalle Küttis
13. Evija Leiaru-Kuldsaar
14. Kalmer Liimets
15. Tarmo Loodus
16. Reet Lubi
17. Karl Luht
18. Ülle Luisk
19. Marko Mägi
20. Jaan Männik
21. Tiina Pihlak
22. Margus Põldsepp
23. Gunnar Sarana
24. Silvia Soro
25. Meelis Suurkask
26. Ülo Stöör
27. Heino Thomson
28. Mirjam Tiitus
29. Tiina Vilberg
30. Taimi Välba


Koguduse nõukogu kandidaate tutvustame detsembrikuu Aja Lehes.
Vastavalt kirikuseadustikule on 5-10 koguduse täiskogu liikmel õigus üles seada nõukogu valimisteks oma kandidaat. Selleks tuleb hiljemalt 23. detsembriks esitada koguduse kantseleisse kandidaadi ülesseadmise kiri ja kandidaadi nõusolekukiri, mille vormid on saadaval koguduse kantseleis. Korraga võib täiskogu liige alla kirjutada kuni 3-le kandidaadi ülesseadmise kirjale.

Täpsem informatsioon valimiste kohta EELK kodulehelt www.eelk.ee/valimised või koguduse õpetajalt (marko.tiitus@eelk.ee, tel 53 413 394).
e-post: marko.tiitus@eelk.ee

EELK koduleht, valimised »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346