neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

VANEMLUST TOETAV LAPSEHOIUTEENUS VILJANDIMAAL

Projekti eesmärk on ellu viia Eesti perepoliitikat seoses vanemluse toetamisega lapse kasvamise eest hoolitsemisel. Rakendatava äriplaani elluviimisel muutub vanemlust toetav lapsehoiuteenus kättesaadavaks ja jätkusuutlikuks Viljandi linnas ja Viljandimaa valdades. Sihtrühmana käsitletakse lapsevanemaid, kes

a) soovivad kasutada suurema sotsiaalse sidususega hoiumeetodeid ning

b) vajavad sotsiaalset tuge vanemlike oskuste omandamisel.

Lapsehoiuteenust rikastatakse perede toetamiseks vajalike oskuste rakendamisega. Teenuse pakkumine aitab kaasa väärtustele rajatud uue põlvakonna kasvamisele, kogukondliku elu aktiviseerumisele. Teenust rakendav Viljandi Jaani kogudus loob suurema sidususe kodanikuühiskonna erinevate sektorite vahel. Aidatakse kaasa töötuse vähenemisele kohalikus omavalitsuspiirkonnas, perede püsimisele oma kodukohas ning väljarände pidurdumisele suurematesse tõmbekeskustesse.

Projekt viiakse ellu perioodil 01.02.14-30.09.14.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond  ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 25 736 eurot.

 

JAANI LASTEMAJA - kristlikel väärtustel põhinev perekeskne lapsehoiuteenus

EELK Viljandi Jaani kogudus hakkab JAANI LASTEMAJAS (Viljandi, Pikk tänav 10) 2014. aasta aprillis pakkuma Viljandi linna ja valla peredele lapsehoiuteenust. Sellega soovib kogudus luua lisaväärtust kogukonna terviklikul toimimisel: toetame peresid ja vanemlikke oskusi, osaleme väärtustele rajatud uue põlvkonna kasvatamisel, aitama aktiveerida koguduse ja kogukonna elu.

Jaani kogudusel on pikaajalised kogemused laste- ja peretöö vallas. Aastaid on toiminud iganädalane lastekirik, oleme korraldanud perepäevi, matku ja lastelaagreid. Koguduse juures tegutsevad laste laulu- ja muusikaringid.

Jaani Lastemaja on väike hubane hoone Viljandi vanalinnas koguduse pastoraadi (Kondase Keskus) kõrval, mis on spetsiaalselt kohandatud lapsehoiuks. Jaani Lastemajas on ruumi kuni 10-le lapsele. Lastemajaga piirneb pastoraadi avar aed, vahetus naabruses on Pärimusmuusika Ait ja lossimäed. Praegu toimib Jaani Lastemajas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekt „Lapsed hoitud, töö leitud“, mille käigus pakutakse tasuta lapsehoiuteenust töötutele peredele.

Kogudusele on väljastatud lapsehoiuteenuse tegevusluba. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti „Vanemlust toetav lapsehoiuteenus Viljandimaal“ raames teeme ettevalmistusi tasulise lapsehoiuteenuse arendamiseks, mis käivitub aprillis 2014. Projektis osalevad partneritena Viljandi linn ja Paistu vald.

Meie teenus on mõeldud peredele

    • Kellel puudub võimalus lastehoiuks või ei jagu lasteaiakohti
    • Kes vajavad individuaalset lähenemist, hingelist tasakaalu ning vanemluse toetamist.
    • Kes soovivad kasvatada oma lapsi kristlikele väärtustele tuginedes ning näevad koostöös kohaliku kogudusega lisaväärtust

Lapsehoius osalevatele peredele pakume soovi korral vanemlikku nõustamist ning regulaarset supervisiooni (vestlusi koguduse vaimulikuga). Koostöös Jaani koguduse laste- ja peretöö toimkonnaga hakkavad kord nädalas Jaani kirikus toimuma lastehommikud, kuhu kaasame ka lastevanemad. Suveks on kavandatud koguduse ja Jaani Lastemaja lastehoius osalevate perede ühine perelaager.

Lapsehoiuteenus on tasuline. Lapsevanemal on võimalik omavalitsuselt taotleda lapsehoiutoetust.

Lapsehoiuteenuse arendamiseks on Jaani kogudus moodustanud projektimeeskonna, kuhu kuuluvad; koguduse õpetaja Marko Tiitus, projektijuht Ingmar Kurg, koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus, laste-, noorte- ja peretöö toimkonna esimees Mirjam Tiitus ning liikmed Sirje Kõuhkna, Malle Pisarev ja Hevel Sarv.

 

 

 


Projekti koordinaator Maarja Niinepuu
e-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
tel 51 21 597


« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346