teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

TALLINNAS AVATI EELK PEREKESKUS

Aasta alguses avas uksed EELK Perekeskus, mis on loodud vaimuliku töö toeks ja kannatavatele abi leidmise kohaks. Perekeskus on esimene kristlik nõustamiskeskus Tallinnas, kus teenivad hingehoidu, pereteraapiat, teoloogiat, psühholoogiat ja psühhiaatriat õppinud spetsialistid. Nüüd on kristlastest peredele abi paremini kättesaadav.

Palun, et vaimulikud võtaksid EELK Perekeskuse pühapäeval kirikupalvesse eestpalvena ning vähemalt Tallinnas ja Põhja-Eesti kogudustes teataksid ka jumalateenistusel keskuse olemasolust. Aegu saab broneerida kodulehel: www.perekeskus.eu

EELK Perekeskusesse saab suunata koguduse liikmeid ja tasub märkimist, et vähekindlustatud inimestele on teenus tasuta.

Perekeskus tegeleb järgmiste teemadega:

 1. Abieluprobleemide käsitlemine: paarinõustamine, lähedussuhte toetamine, lahutus.
 2. Põlvkondade vaheliste suhete toetamine.
 3. Vanemluse tugi: vanemliku liidu tugevdamine, vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine (nt murdeeas), kasvatamisega seotud teemad.
 4. Perekonna terve funktsioneerimise toetamine: pereliikmetele muret valmistavate käitumismustrite analüüs, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine jms), puuetega laste perede toetamine.
 5. Perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul: sh väljarände ja pereliikme välismaal töötamise temaatika ning traumad ja äkilised kriisid.
 6. Leinaprotsessi edendamine, usuga seotud küsimused, hingehoidlik töö jne.
 7. Eri-teemad: perevägivald, viljatusravi, AIDS jne.

EELK Perekeskus täidab EELK missiooni toetada kristliku ligimesearmastuse teostumist kirikus ja ühiskonnas:

 • olla hääleks nõrkadele, neile, kelle häält pole kuulda
 • aidata kannatusse sattunuid
 • lohutada kannatuses elavaid ja toetada iseäranis neid, keda muul viisil aidata ei saa
 • tuua lootust neile, kes on lootuse kaotanud.

Läbi Perekeskuse partnersuhete saavad EELK väärtused, usutunnistus ja missioon ühiskonnas nähtavaks. Traditsioonilisest peremudelist saab rääkida alles siis, kui selle ülesehitamiseks ja hoidmiseks on tugi olemas. Et Eesti pered saaksid tervendatud ja nendeni jõuaks rõõmusõnum on vaja Perekeskusest teatada ja selleks on kõigi koguduste abi vaja.

Rohkem infot: Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala, tel 569 71506 või e-post pia.ruotsala@eelk.ee« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346