kolmapäev, 22. märts 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

AVATUD ON JAANI LASTEMAJA KRISTLIK LASTEHOID

EELK Viljandi Jaani kogudus pakub alates 31. märtsist 2014  JAANI LASTEMAJAS (Viljandi, Pikk tänav 10)  kvaliteetset, kristlikel väärtustel põhinevat ja vanemlust toetavat lapsehoiuteenust. Sellega soovib kogudus luua lisaväärtust kogukonna terviklikul toimimisel: toetame peresid ja vanemlikke oskusi .

Jaani kogudusel on pikaajalised kogemused laste- ja peretöö vallas. Oleme lastega tegelema valinud inimesed, kes  on rõõmsameelsed, sooja südamega, tegutsemishimulised  ja pühendunud ning vastavad kutsenõuetele.

Jaani Lastemaja on väike, hubane ja sõbralik hoid 1,5-6aastastele lastele. Lastemaja asub Viljandi vanalinnas, Kondase keskuse kõrval ja on spetiaalselt lastehoiuks kohandatud. Oleme loonud head tingimused, et laps saaks meie väikesearvulises rühmas igakülgselt areneda. Tegeleme lastehoius sellega, millega lasteaiaski tegeletakse, kuid saame tänu väiksemale rühmale pöörata lastele suuremat tähelepanu ja  nendega koos maailma avastada.

Viljandi Jaani koguduse poolt pakume lapsevanematele  nõustamist, soovi korral saab osa võtta Jaani kirikus toimuvatest lastehommikutest ja suvel toimuvast perelaagrist.

Meie teenus on mõeldud peredele, kes:

•soovivad oma lapsele sõbralikku ja kvaliteetset lastehoidu;

•hindavad hubast ja sooja õhkkonda;

•väärtustavad individiuaalset lähenemist;

•soovivad kasvatada oma lapsi kristlikele väärtustele tuginedes.

Jaani Lastemaja pakub lastele toredat  ja arendavat keskkonda, kus on  eakohased õppe- ja mäguvahendid ning puhas ja hoolitsetud ümbrus. Jaani Lastemajale on väga hea juurdepääs nii autoga kui jalgsi.

Jaani Lastemaja võtab vastu sooviavaldusi lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Praegu on ruumi veel kuni kuuele lapsele! Võtke meiega julgelt ühendust!


koordinaator Maarja Niinepuu
e-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
tel 51 21 597

Jaani Lastemaja »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346