neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

JAANUARIS ALUSTAB PIIBLIÕPPEKURSUS TÄISKASVANUTELE!

Alates jaanuarist 2015, alustab SA EELK Misjonikeskus Piiblikursuse sarjaga täiskasvanutele. Kursuse sihtgrupiks on Piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest Piibliõppele ja osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest.
Kokku hakatakse saama kord kuus, reedel – laupäeval, alates jaanuarist kuni detsembrini EELK Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas. Juunis, juulis ja augustis peetakse suvevaheaega! Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Läbi koduste ülesannete luuakse võimalus vaimu virgutamiseks ka kursuste vahelisel ajal.
Käsitletavad teemad esimesel poolaastal, kuude lõikes:
Jaanuar (30-31.01.) – Religioon. Lektor Jaan Lahe.
Veebruar (27-28.02) – Piibel. Lektor Randar Tasmuth.
Märts (27-28.03) – Jumal. Lektor Markus Haamer.
Aprill (24-25.04) – Jeesuse elu. Lektor Vallo Ehasalu.
Mai (29-30.05) – Jeesuse õpetus + Algkristlus. Lektor Markus Haamer.
Kogunetakse reede õhtul, kella 18:00-19:00 vahel. Õhtusöögi ajal vahetatakse muljeid kursuse vahelisest ajast. Peale õhtusööki antakse konstruktiivset tagasisidet kodustele töödele.
Veel samal õhtul toimub ka esimene loeng nn „ööseminar”, eelnevalt kursuslastega kokkulepitud teemal. Hilisõhtune loeng ei ole mitte niivõrd konspekteerimiseks, kui kaasamõtlemiseks ja ühise arutelu tekitamiseks. Teema valikul lähtutakse järgnevale päevale paigutatud peateemast.
Peale ööseminari viiakse koostöös osalejatega läbi Taize vormis õhtupalvus.
Laupäevasesse päeva jäävad kaks toitlustuskorda (hommik ja lõuna) ning kolm 1,5 tunnist loengut. Teise päeva programm lõpeb lõunapalvega, mille käigus jagatakse ka armulauda.
Koju saab hakata suunduma kella 16:00 paiku!
Loengud huvitavate lektoritega ning osaduses viibimine teiste kristlastest õdede ja vendadega peaks andma tunnetatava portsu Püha Vaimu väge, mille toimel saaks südamerahus pingeliste maailmaasjadega toime tulla, kuni järgmise kokkusaamiseni! Lisaks aitavad uued ja sügavamad teadmised Piiblist tugevdada „vaimset vundamenti” igapäevase vaimuliku eluviisi ülesehitamiseks ning ka elu raskematel perioodidel Püha Vaimu sisse jäämiseks.
Kursuse maksumus on 30 eurot/kuu (kokku 9x30=270). Osavõtumaksu saab maksta ühe kuu kaupa. Kursuse korraldajad leivad, et kõik huvilised võiksid paluda toetust oma koguduselt kas osalise või täieliku kompensatsiooni saamiseks. Seda muidugi juhul, kui peale kursust ollakse valmis koolituselt saadud teadmisi ja kogemusi rakendama oma kodukoguduse elu aktiviseerimiseks. Kursusele saab registreerida projektijuhi Kalle Kõiv’u mailiaadressil: kalle.koiv@eelk.ee. kuni 27.jaanuar. Lisainfot saab telefonil 50 123 25.« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346