teisipäev, 21. märts 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

PÜSIANNETAJAKS REGISTREERUMINE

21.märts 2016

EELK Viljandi Jaani koguduse püsiannetaja statuut

Mida õpetab Piibel annetamisest?

 • Solidaarsus (2. Korintlastele 8: 1-5)

Kaalutle ja otsusta palvemeeles, kui suure osa oma sissetulekust soovid annetada kogudusele. Pühakiri  õhutab andma Jumalale tagasi 10% kõigist tuludest. EELK-s on soovitus annetada kogudusele 1% kõigist tuludest.

 • Läbimõeldus ja regulaarsus (1. Korintlastele 16: 1-2)

Säästa ja anneta regulaarselt (igakuiselt või vähemalt neli korda aastas).

 • Heldus (Roomlastele 12:8)

Annetamine on Sinu vastus Jumalale, kes kingib meile oma ande armastusega.

 • Rõõm (2.Korintlastele 9:7)

Anneta lihtsalt, avatult ja hea tahtega; tunne rõõmu oma võimest ja võimalustest toetada Kiriku teenimist ja missiooni.

Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ega omavalitsus ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku eelarvest finantseeritakse konsistooriumi (kirikuvalitsuse) ja kiriku allasutuste (Usuteaduse Instituut, ajaleht Eesti Kirik jm) tööd.

Mis on liikmesannetus?

Liikmesannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme regulaarne panus oma koguduse kui vaimuliku perekonna majandamiseks.

Kirikukogu otsusega on liikmesannetuse soovituslikuks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus 1% annetaja aastatulust.

Viljandi Jaani koguduse nõukogu otsusega tasutakse liikmesannetus osade kaupa kord kvartalis või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse.  Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult liikmesannetuse tasumiseks tema avalduse alusel. Liikmesannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta inimestele (töötutele) on 23 eurot aastas.

Kes on püsiannetaja?

Viljandi Jaani koguduse püsiannetaja on koguduse ristitud ja konfirmeeritud liige, kes

 • annetab kogudusele regulaarselt (vähemalt neli korda aastas)
 • annetab aastas liikmesannetusena vähemalt 1% oma tulust
 • osaleb koguduse elus oma aja, andide ja palvetega.

Kuidas toimib püsiannetaja?

Inimene, kes soovib olla Viljandi Jaani koguduse püsiannetaja, täidab vastava avalduse, kus täpsustab oma aastase liikmesannetuse suurust ning tasumise viisi, valides ühe järgnevatest võimalustest:

 • sõlmib igakuise püsimaksekorralduse pangas
 • tasub liikmesannetuse osamakse 20. märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks  pangaülekandega (a/a EE6610 100 220 503 960 04 SEB Pangas või                 EE752200 221 057 689 936 Swedbankis), saades koguduselt 2 nädalat varem liikmesannetuse tasumise meeldetuletuse
 • tasub liikmesannetuse osamakse 20. märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks sularahas koguduse kantseleisse, saades koguduselt 2 nädalat varem liikmesannetuse tasumise meeldetuletuse

Iga aasta detsembris võtab koguduse juhatus püsiannetajaga ühendust, et täpsustada püsiannetuse jätkamist ja annetuse suurust järgmisel kalendriaastal.

Millised on püsiannetaja eelised võrreldes teiste koguduseliikmetega?

 • Jaani koguduse püsiannetajatele on kõik kiriklikud talitused (laste ristimine, laulatus, matus, piht, õnnistamised ja pühitsemised) meie koguduses tasuta. Püsiannetajatel on õigus kogudusele annetada ka kiriklike talituste puhul, kuid ilma hinnakirjata.
 • Püsiannetajatele antakse igal aastal ülevaade koguduse tegevusest ning tuludest ja kuludest
 • Püsiannetajad kutsutakse igal aastal koguduse tänuüritusele
 • Püsiannetajatele, kelle liikmesannetus on aastas 150 € või enam, tellib kogudus kokkuleppel püsiannetajaga ajalehe Eesti Kirik aastakäigu

Kuidas saada tagasi annetustelt kinnipeetud tulumaks?

Kogudustele tehtavad annetused on tulumaksuvabad.  Annetaja nõusolekul  edastab kogudus info tema poolt tehtud annetuste kohta Maksu- ja Tolliametile (see info on nähtav eeltäidetud tuludeklaratsioonis), kes tagastab talle nende pealt arvestatud ja kinnipeetud tulumaksu.

Evangeeliumi rõõmusõnum kuulutab meile Jumala heldusest – Ta on ebatavaliselt, ülikülluslikult ja ohvrimeelselt helde.  Kõik, mis meil on, tuleb kingitusena Tema käest. Kõik, mis meil on, tuleb anda Jumala teenistusse, olles pühendunud Tema Kuningriigi teenistusse, elades ja jagades evangeeliumi. 

Kes kasinasti külvab,

see ka lõikab kasinasti,

ja kes rohkesti külvab,

see ka lõikab rohkesti.

Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud,

mitte nördinult või sunnitult,

sest Jumal armastab rõõmsat andjat.

(2.Korintlastele 9:7-8)


Liina Heinaste
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
tel 56 240 124

REGISTREERIMISLEHT (docx) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346