laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

TULE ABILISEKS EAKAID KÜLASTAMA!

Diakoonia on Kristuses ilmutatud ligioleva ja saabuva jumalariigi mõju. Oma Pojas Jeesuses Kristuses on Jumal tulnud inimesele väga lähedale, on teda teeninud oma inimesekssaamise, elu, surma ja ülestõusmise läbi. See, et Jumal oma armastusega teenib inimest, on koguduse alus ja tunnus, ja see on ühtlasi ka kristliku armastuse ning diakoonia lähtekohaks. Elav Issand toimib inimeste keskel oma ihu ehk koguduse kaudu.

(EELK diakooniatöö kodulehelt www.eelk.ee/diakoonia)

Eelmise aasta septembris ja oktoobris tegin tavapärasest rohkem kodukülastusi, peamiselt eakate koguduseliikmete juurde. Nende külastuste esmaseks eesmärgiks oli paluda toetust linnavolikokku kandideerimisel. Aitäh veelkord kõigile neile 70-le inimesele, kelle usalduse toen olen tänaseks valitud Viljandi linnavolikokku ja juhin sealse kultuurikomisjoni tööd. Kuid nende ligi 40 kodukülastuse ja kohtumise käigus ei kõnelnud me kaugeltki ainult valimistest ja kohalikust poliitikast: mõnele eakale jagasin armulauda, mõnel aitasin korraldada koguduse liikmesannetuse tasumise, mõnega palvetasime koos. Hingekarjasena sain hea ülevaate sellest, kuidas elavad koguduse eakamad liikmed.

Nende külastuste järel küpses minus arusaam ja veendumus, et eakate hulgas on märkimisväärsel hulgal neid, kellele peaksime kogudusena rohkem ja sagedamini tähelepanu pöörama. Meil on üsna hästi toimiv sotsiaalhoolekandesüsteem ja ma ei kohanud kedagi, kelle tuba oleks külm või kõht tühi. Küll aga kohtasin mitmeid inimesi, kelle tuba on tühi või hinges külmetab. Kohtasin inimesi, kes heameelega ajaksid mõne kogudusekaaslasega juttu, saaksid nendelt julgustust ja ärakuulamist, hinge- ja vaimutoitu. Nii mõnigi vanainimene tuleks aeg-ajalt kirikusse, kui vaid oleks keegi, kes teda auto peale võtaks ja jumalateenistusele tooks.

Jaani koguduse eakamaid liikmeid, tänavu 95-aastaseks saav Hilda Kaljula. Hilda on üks nendest, kes vajab kirikusse tulemiseks teiste abi.

Meie koguduse diakooniatöö toimkond on teinud tänuväärset tööd, viies eakatele kogudusekaaslastele koju sünnipäevaõnnitlusi, mõnel juhul ka Aja Lehte. Tänaseks aga olen jõudnud äratundmisele, et meil tuleb hakata tegema regulaarseid kodukülastusi nende eakate juurde, kes vajaksid tuge sagedamini kui kord aastas sünnipäevaõnnitluse näol. Me ei pea dubleerima sotsiaaltöötajate tegevust, küll aga saame haigete või eluõhtule jõudvate koguduseliikmete jaoks olemas olla kaaskristlastena või lihtsalt kaasinimestena.

Hea Jaani koguduse liige! Kas Sina leiad endas aega, tahtmist ja armastust, et külastada kord kuus mõnd eakat kogudusekaaslast tema kodus või hooldekodus, pakkuda talle seltsi ja tuge, palvetada tema eest, aidata mõni väiksem asi korda ajada? Kui jah, siis anna endast teada ja leiame üheskoos selle inimese, kelle ellu Sa saaksid valgust ja rõõmu tuua!

Hea Jaani koguduse liige, kes Sa käid aeg-ajalt kirikus ja teed seda enamasti autoga. Kas Sinu autos on vaba istekoht ja kas võiksid kord kuus sõita Viljandi piires mõne eaka kogudusekaaslase juurde, tuua ta kirikusse jumalateenistusele ja viia pärast koju tagasi? Kui jah, siis anna endast teada ja leiame üheskoos selle inimese, kelle pühapäeva saaksid Sa muuta tõeliseks pühapäevaks koguduse keskel, Issanda Sõna ja sakramendi kaudu!

Kui tunned, et nende ridade lugemise kaudu on Jumal Sind kõnetanud, siis palun võta minuga ühendust.

REGISTREERI SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDiDSnCOxs_OLWKZktqvx-RqLHA9Ru-MdSNoCbBZYt8qVJgQ/viewform

Võid mulle ka helistada (tel 53413394) või kirjutada (marko.tiitus@eelk.ee).

Ema Teresa on öelnud: Me ei pea tegema suuri asju, vaid väikesi asju suure armastusega.

 

Marko Tiitus

Koguduse õpetaja

 « tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346