reede, 1. märts 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KÜSIN SINULT, EMA JA ISA, VANAEMA JA VANAISA, ET KÜSIDA – KAS SINU LAPS VÕI LAPSELAPS ON RISTITUD?

1.03-31.05

Küsin Sinult, ema ja isa, vanaema ja vanaisa, et küsida – kas Sinu laps või lapselaps on ristitud?

Luuka evangeelium jutustab meile Joosepist ja Maarjast, kes viisid 40-päevase Jeesuse Jeruusalemma templisse, et Tema eest Jumalale tänuohver tuua. Templis kohtusid nad vana uskliku mehe Siimeoniga, kes Jeesuse sülle võttis ja Teda ning Ta vanemaid õnnistas. (Lk 2: 22-38) See oli omamoodi paralleel tänasele ristimistalitusele, kui vanemad toovad oma lapse kirikusse, et nende poeg või tütar saaks püha ristimise kaudu kiriku, Jumala perekonna liikmeks ning saaks osa Jumala kaitsest, ettehooldusest ja õnnistusest, aga ka Jumala tõotustest pärida Tema kuningriik ja igavene elu.

Paraku kogen vaimulikuna, et paljud vanemad ei mõtle oma lapse ristimisele või lükkavad seda edasi. Meie koguduses, kus on aastas kaks leerikursust ning aktiivne laste- ja peretöö, ristisin möödunud aastal ainult kolm (!) last. Paljude peredega on ristimisest juttu olnud, kuid ühel või teisel põhjusel kipuvad need plaanid edasi lükkuma või soiku jääma.

Hea lapsevanem, kes sa armastad oma last ja püüad talle kõiges parimat pakkuda, too oma laps ristimisele, usalda ta Jumala kaitse ja õnnistuse alla ning liida ta kogudusse, vaimulikke perekonda, kes tema eest palvetab ja talle tulevikus usuteel toeks saab olla.

Soovime korraldada oma koguduses emadepäeval, 10. mail kell 11 ühise laste ristimise. Mitmekesi on lihtsam ristimist ette võtta ning kolm kuud on ka piisavalt pikk aeg, et selleks vajalikult ja väärikalt valmistuda. Kui sa aga soovid ristimiseks pigem eraldi talitust väljaspool koguduse jumalateenistust, siis leiame sellekski sobiva võimaluse.

Kui sa tunned, et see kutse on Sulle ja Sa soovid ristida oma lapse emadepäeval või mõnel muul ajal, siis palun kirjuta või helista mulle või registreeru koguduse kodulehel ja ma võtan Sinuga isiklikult ühendust.

Kui sa kahtled, kas tuua laps ristimisele või mitte, siis ehk on alljärgnevad mõtted abiks.

1. Kas ristimine on inimese õndsuseks ja päästeks vajalik?
Jah. Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse käsul ja tõotusel (Matteuse 28:18–20) ja mille kaudu Jumal kingib inimesele õndsuseks hädavajalikku armu. Inimene ühendatakse Kristusega, kes on risti löödud ja üles tõusnud Issand, ning võetakse kristliku Kiriku osadusse. Väikeses katekismuses öeldakse: Ristimine toob kaasa pattude andeksandmise, päästab surmast ja kuradist ning kingib igavese õndsuse kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala Sõna ja tõotus ütlevad.
2. Kas ristimine piirab lapse valikuvabadust tulevikus endale ise usk ja maailmavaade valida?
Ei. On loomulik ja ainumõeldav, et vanemad otsustavad põhimõttelised küsimused oma alaealise lapse eest. Vanemad otsustavad lapse tervisesse, haridusse ja elukorraldusse puutuvad küsimused. Me kõik usume ja loodame, et suudame oma lapsele parimat tahtes teha õiged valikud. Kui oleme kristlased, siis on loomulik, et me usaldame lapse ristimises Jumala kaitse alla, palvetame tema eest ja oleme talle kristlikuks eeskujuks. Kui laps saab täisealiseks, siis otsustab ta ise, kas tulla leerikursusele ning tunnistada ise teadlikult ristiusku ja saada täisõiguslikuks koguduseliikmeks või mitte.
3. Mida teha siis, kui mul pole lapsele sobivaid ristivanemaid?
Ristivanem peaks olema ise ristitud ja leeritatud kristlane. Kui selliseid inimesi pole lähikonnast võtta, siis on võimalik, et koguduse vaimulik leiab Su lastele koguduse hulgast sobiva ristivanema. Kui Su sugulaste-sõprade hulgas on aga keegi, kes soovib ise kristlasena elada ja olla Su lapsele ristivanemaks, siis on praegu piisavalt aega, et see sõber või sugulane jõuaks leeriõpetuse läbida. Kirjuta või helista mulle ja arutame asja!

Ema ja isa, too oma laps ristimisele – see on igavikulises perspektiivis parim, mida saad tema heaks teha!

ANNA OMA RISTIMISSOOVIST TEADA SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1r8VB3bTJFsGHfl6LOaD51h2ieCK36JQk1R7Lgncmza663g/viewform HELISTA 5341 3394 (õpetaja Marko Tiitus) või KIRJUTA marko.tiitus@eelk.ee « tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346