esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

VILJANDI JAANI KOGUDUS VALIS UUE NÕUKOGU

Viljandi Jaani kogudus valis 28.03-04.04 uue koguduse nõukogu koosseisu, kuhu kuulub 30 nõukogu liiget ja 5 asemikku. Uue nõukogu liikmed on Raja Aardevälja, Kristel Aer, Priit Aer, Enna Audova, Tiit-Uku Audova, Liina Heinaste, Helve Hunt, Ilmi Kard, Meelis Kard, Maie Kasvandik, Kalle Küttis, Tarmo Loodus, Reet Lubi, Tiina Mikkor, Cätlin Mägi, Marko Mägi, Eli Paul, Alo Peebo, Monika Peebo, Margus Põldsepp, Silvia Soro, Ene Suigusaar, Meelis Suurkask, Ann Tamme, Mirjam Tiitus, Triinu Tints, Berta Toikka, Raili Toikka-Tamm, Priit Viitak jaTiina Vilberg. Nõukogu liikme asemikeks valiti Ivo Kaljula, Krista Kingumets, Ülle Kramer, Annika Salonen ja Hevel Sarv.

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus toimuvad 1.jaanuarist kuni 30.maini 2021 koguduste juhtimisorganite (nõukogude ja juhatuste) korralised valimised.

Viljandi Jaani koguduses viidi nõukogu valimised läbi 28. märtsist kuni 4. aprillini. Hääletada sai kaheksa kalendripäeva jooksul koguduse kantseleis, valimistest võttis osa 70 koguduse täiskogu liiget. Täiskogu hulka loetakse kõik need Viljandi Jaani koguduse ristitud ja konfirmeeritud liikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on kogudusele teinud nimelise liikmesannetuse ja osalenud vähemalt ühe korra armulaual.

Koguduse täiskogu valis 30-liikmelise nõukogu, mille volitused kestavad 4 aastat. Lisaks nõukogu põhiliikmetele valiti nõukokku ka 5 asendusliiget. Koguduse sekretär-juhiabi Liina Heinaste on rahul, et vaatamata koroonaviiruse levikust tulenevatele karmidele piirangutele ja ohutusnõuete tagamise vajadusele osales valimistel 70 täiskogu liiget, 4 aastat tagasi oli valijaid 47. „Tegime oma koguduses ajalugu ka selles mõttes, et täiskogu koosolek ise toimus virtuaalselt Zoomi keskkonnas, valimisteks tuli aga tulla isiklikult kohale koguduse kantseleisse. Esimesel ülestõusmispühal kogunes kiriku keldrisaali valimiskomisjon, kes luges hääled kokku, ja Zoomis toimunud koosolekul tegime need täiskogu liikmetele teatavaks. Kõik sujus tõrgeteta ja oleme kogemuse võrra rikkamad,“ tõdes Heinaste rahulolevalt.

Koguduse nõukogu koguneb tavapäraselt 2-4 korda aastas. Nõukogu ülesannete hulka kuulub vastavalt EELK põhikirjale olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel, valvata koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtta vastu koguduse eelarve ja kinnitada majandusaasta aruanne, võtta vastu koguduse arengukava, valida koguduse õpetaja, juhatus ja revisjonikomisjon ning praostkonna sinodi saadikud.

Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus väljendab rõõmu uuenenud nõukogu koosseisu üle. „Oleme kasvava liikmeskonnaga nooruslik, laste- ja peretööd väärtustav kogudus, seetõttu peame oluliseks, et nõukogus oleksid esindatud erinevad põlvkonnad ja erinevate kogemustega inimesed. Õpetajana on mul eriliselt hea meel selle üle, et staazhikate liikmete kõrval on praeguses nõukogus 10 uut liiget, neist mitu alles viimastel aastatel kogudusega liitunud inimest. Selline koosseis hoiab head tasakaalu järjepidevuse ning uuenduslikkuse vahel ja tagab koguduse avatuse uutele liitujatele,“ ütles Tiitus.« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346