reede, 1. märts 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

VILJANDI JAANI KOGUDUSE NÕUKOGU VALIS UUE JUHATUSE, REVIDENDI JA SINODISAADIKUD

Pühapäeval, 2. mail kogunes esimest koosolekut pidama Viljandi Jaani koguduse nõukogu uus koosseis. Koosolek toimus kehtivatest piirangutest lähtuvalt Zoomi keskkonnas, osales 28 nõukogu liiget 30-st ja kaks asendusliiget.

Nõukogu valis koguduse uue juhatuse, revidendi ja praostkonna sinodi saadikud. Koguduse juhatuse esimeheks valiti Marko Mägi, kes on 44-aastane, juhib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonda ning on tegev instrumentalisti ja muusikaõpetajana. Marko Mägi on Viljandi Jaani koguduse liige 2011. aastast. Viimased 16 aastat on koguduse juhatuse esimehe ülesandeid täitnud Viljandimaa Kutseõppekeskuse direktor ja endine poliitik Tarmo Loodus, kes jätkab edaspidi juhatuse liikmena. Koguduse õpetaja Marko Tiitus, kelle ülesandeks on vastavalt kirikuseadustikule juhatuse esimehe kandidaadi esitamine, tänas Tarmo Loodust pikaajalise töö eest juhatuse esimehena ning avaldas lootust, et koostöö uue juhatuse esimehega saab olema viljakas ja õnnistusrikas. Juhatuse liikmeteks valiti õpetaja ettepanekul veel Alo Peebo, Mirjam Tiitus ja Raili Toikka-Tamm. Õpetaja Marko Tiitus väljendas oma rahulolu, et juhatus on ühe liikme võrra suurem eelmisest. „Kui meie koguduse nõukogu on maksimaalse suurusega, mida kiriku põhikiri võimaldab (30 liiget), siis on loomulik, et ka juhatuses on rohkem liikmeid, see on kaasava juhtimise põhimõtetega igati kooskõlas. Mul on heameel, et juhatuses on nii staa˛ikaid kui uusi liikmeid, rõõmustav on ka see, et kuuest juhatuse liikmest kaks on naised – eelmine koosseis oli 100% maskuliinne ning aeg oli seda põhimõtet muuta,“ ütles Tiitus.

Alo Peebo (34) on ehitusinsener, kes on aidanud kaasa kiriku ja pastoraadihoone remondikavade koostamisel ja hinnapakkumiste võtmisel. Mirjam Tiitus (46) teenib koguduses organistina ning on laste- ja peretöö juht ja Jaani Lastemaja juhataja, Raili Toikka-Tamm (45) töötab Viljandi Gümnaasiumis õppenõustaja-karjäärikoordinaatorina.

Nõukogu valis revidendiks tagasi senise revidendi Priit Aeru ning Viljandi praostkonna sinodi saadikuteks Tarmo Looduse ja Helve Hundi. Sinodisaadikute asemikud on Marko Mägi ja Mirjam Tiitus.

Õpetaja Marko Tiitus pidas nõukogu koosolekul ettekande nõukogu liikme rollist ning sellest, mida kirik ja kirikuõpetaja nõukogu liikmelt ootavad. Koguduse juhtimisorgani liikme, nagu iga kristlase puhul on olemine tähtsam kui tegemine, ütles õpetaja. Kõik algab sellest, kes me oleme inimestena, kristlastena, Jumala lastena, milliste väärtuste järgi elame, milliseid hoiakuid endas kanname. Parim, kuidas nõukogu liige saab oma kogudust ja vaimulikku toetada, on osaleda regulaarselt koguduse jumalateenistustel, hoida aktiivset ja toetavat suhtlust üksteise ja koguduse töötegijatega veebikeskkondades ja kirjavahetuses ning hoolitseda oma igapäevase vaimuliku kasvamise ja jumalasuhte eest.

Uue nõukogu ja juhatuse tööleõnnistamine toimub nelipüha jumalateenistusel 23.05 Jaani kirikus.« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346