neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

JAANIPÄEVAL TOIMUB RISTIMISJUMALATEENISTUS

12.06 kell 12
Vanematel, kes soovivad ristida oma last (lapsi), palun võtta ühendust koguduse vaimulikuga. Lapse ristimise eelduseks on, et vähemalt üks tema vanematest oleks EELK täisõiguslik liige. Samuti peaks lapsel olema 1-3 ristivanemat, kes valitakse üldjuhul luterliku kiriku liikmete hulgast. Erandina võib ristivanem olla ka mõne teise lasteristimist tunnustava kiriku liige.
Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse käsul ja tõotusel:
Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. (Matteuse 28: 18-20) Ristimise kaudu kingib Jumal inimesele õndsuseks hädavajalikku armu. Ristitav ühendatakse Kristusega, kes on ristilöödud ja ülestõusnud Issand, ning võetakse vastu kristliku Kiriku osadusse.
Inimene võtab ristimises sisalduva pääste vastu usus. Ristimine kohustab inimest terve elu kasvama Kristuses, elama meeleparanduses, lootma Kristusele ja elama Tema eeskuju järgi. Lapse ristimisel võtavad vanemad ja ristivanemad endale kohustuse last kristlikus usus kasvatada.

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346