esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

OMALOOMINGULISTE LAULUDE KONKURSS PÄIKESELAUL 1.-12. KLASSIDE ÕPILASTELE

Eelvoor 06.10 kl 13, lõppkontsert 09.10 kl 17
Viljandi Jaani kogudus kutsub maakonna koolide õpilasi, nende vanemaid ja muusikaõpetajaid osalema frantsiskusepäevale pühendatud omaloominguliste laulude konkursil PÄIKESELAUL. Konkursi eelvoor toimub kolmapäeval, 6. oktoobril kell 13 Viljandi Pärimusmuusika Aida väikeses saalis ja lõppkontsert laupäeval, 9. oktoobril kell 17 Viljandi Jaani kirikus.

Konkursi tingimused:
Konkursile tuleb esitada omaloominguline laul – nii sõnad kui viis peavad olema omalooming;
Laul peab olema eesti keeles pikkusega kuni 3 minutit;
Laulu esitajaks ei pea olema autor;
Laulu võib esitada üksi või mitmekesi, a cappella või saatega (soovitavalt naturaalpillidel), esitajate vanusepiirang puudub;
Laulu stiili osas ettekirjutusi ei ole;
Laulu noodi esitus on soovituslik, mitte kohustuslik;
Laulud võivad, lähtuvalt Franciscuse Päikeselaulust, rääkida päikesest ja kuust ja tähtedest, Loojast ja loodust, elust ja surmast, armastusest ja sõprusest, valust ja üksindusest, inimesest meie kõrval ja meis endis, aga ka lihtsalt möödunud suvest või saabunud sügisest.

4. oktoobril möödub 784 aastat Assisi Püha Franciscuse surmast. Frantsiskaani mungad rajasid XV sajandil Viljandisse kloostri ja kiriku - praeguse Jaani kiriku. Kaupmehe poeg Franciscus ütles lahti luksuslikust elust ja seisuseühiskonnast ning rajas vennaskonna, mille liikmed kutsusid end Väiksemate Vendade Orduks - nad ei tahtnud kuuluda kõrgelseisvate, vaid alamate hulka. Franciscus soovis elada vaesuses ja südamepuhtuses ning järgida Kristuse algset õpetust. Ta pidas jutlusi nii lindudele kui metsloomadele ja nägi igas inimolendis jumaliku Vaimu kandjat. Frantsisklasi on peetud tänapäevase sotsiaaltöö, rohelise mõttelaadi ja religioonidevahelise vaimsuse algatajateks.

Püha Franciscuse kõige tuntumaks poeemiks on tema PÄIKESELAUL:

Ülim, kõikvõimas, hää Issand,
Sina üksi oled väärt saama kiitust ja ülistust, au ja igat õnnistust,
Sinule üksi, Kõigekõrgem, kuuluvad need;
ja keegi pole väärt Sind nimetama.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, kõigi oma loomenditega,
eriti õilsa päikesega, meie vennaga,
kes meile valgust andes uuendab päeva.
Kui ilus ja särav ta on! Oma võimsa säraga
peegeldab ta meile Sind, oh Kõigekõrgem.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, õe kuu ja tähtede kaudu;
taevalaotusesse oled Sa nad paigutanud, kui ilusad säravad kalliskivid.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tuule kaudu
ja õhu, pilvede, ilma kaudu, olgu see selge või sünge,
millega Sa edendad kõige kasvamist, mis Sa oled loonud.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe allika kaudu,
kes kasulikku vett meile annab, malbe, väärtuslik ja kasin.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna tule kaudu,
millega sa ööd valgustad
ja mis on nii ilus, kodukas, vägev ja võimas.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie õe ja ema maa kaudu,
kes meid toidab ja kannab
ning mõnesuguseid vilju meile annab ja kirjusid lilli ja rohtu.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, nende kaudu,
kes andeks annavad armastusest Sinu vastu
ning kannatlikult taluvad haigust ja raskusi.
Õndsad on need, kes ootavad rahus;
sest sina, Kõigekõrgem, ükskord kroonid nad.

Kiidetud ole Sina, mu Issand, meie venna ihuliku surma kaudu,
millest keegi elavaist ei või pääseda.
Häda neile, kes surevad surmapattudes,
õndsad need, kes alistuvad sinu pühale tahtele,
sest teine surm ei taba neid kunagi.

Kiitus ja au ja tänu mu Issandale,
teenigem teda alanduses hää meelega.

Frantsiskuspäeva lauluvõistluse eesmärgiks on julgustada kooliõpilasi loomingulisele eneseväljendusele, süvendada ja juurutada loovust ja loomingulisest kui kristlikku eluviisi, vastandina tarbimisele. Inimene on loomiseks loodud loom. Igaüks meist võib luua oma laulu, panna selles helisema oma mured ja rõõmud, igatsused ja unistused. Ise laule luues õpime märkama Jumala loodud maailma ilu ning kaasinimest tema vajaduste ja ootustega, ehk õpime paremini tundma iseennastki.

Hindamine: Hinnatakse eelkõige laulu tervikuna, kuid ka esitus on määrava tähtsusega. Þürii valib eelvoorust 20 parimat laulu, mis pääsevad edasi lõppkontserdile. Lõppkontserdil kuulutatakse välja vanusegruppide paremad laulud, mida auhinnatakse.

Registreerimine: Registreerimiseks on vajalik täita registreerimisvorm, millele lisatakse omaloomingulise laulu tekst, ning saata aadressil Pikk 6, Viljandi 71003, Viljandi Jaani kogudus, või e-posti teel viljandi.jaani@eelk.ee (märgusõna PÄIKESELAUL). Registreerimise tähtaeg on 1. oktoober 2010. a.


Signe Ristisaar
e-post: signeristisaar@gmail.com
tel 5816 4966

Konkursi registreerimisleht (.doc) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346