teisipäev, 18. juuni 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

JAANI KIRIKUS KÕLASID PÄIKESELAULUD
Laupäeval, 9.oktoobril kell 17 toimus Viljandi Jaani kirikus frantsiskusepäevale pühendatud maakondliku 1.-12. klasside õpilaste omaloominguliste laulude konkursi PÄIKESELAUL 2010 lõppkontsert. Kirikus kanti ette kõik 12 konkursile esitatud laulu, konkursi peaauhinna (grand prix) pälvis laul EESTI, MINU KODU, mille sõnade ja viisi autor on Otmar Liiver. Kõo poiss Otmar õpib Võhma Gümnaasiumi 6. klassis ning Võhma Muusikakooli 4. klassis. Rokiliku võidulaulu esituses soleeris autor, kitarril saatis õpetaja Mait Reimann, taustalauljateks Piret Müür ja Maria Gertsjak.

Omaloominguliste laulude konkursi korraldas Viljandi Jaani kogudus tänavu esimest korda, inspiratsiooni selleks saadi Püha Franciscuse poeemist „Päikeselaul“, kus ülistatakse Loojat päikese, kuu ja tähtede, tuule ja pilvede, tule ja allika kaudu, aga ka inimeste kaudu, kes Jumala armastusest kantuna andeks annavad ja ning taluvad kannatlikult haigust ja raskusi. Viljandi Jaani kirik on rajatud aastail 1466-1472 frantsisklaste ordu kloostrikirikuna. Püha Franciscuse surmapäeva tähistab kirik 4. oktoobril.

Omaloominguliste laulude konkursi eesmärgiks oli innustada ja julgustada kooliõpilasi leidma ja looma oma lugusid ja laule, neid kirja panema ja teistele ette laulma. Konkursile laekus 12 laulu, mille viis ja sõnad olid õpilaste omalooming. Konkursi eelvoor toimus 6. oktoobril Pärimusmuusika Aidas. Zhürii koosseisus Ando Kiviberg (esimees), Kristiina Ehin, Marko Mägi, Signe Ristisaar, Marko Tiitus ja Elke Unt hindas kõikide laulude taset lõppkontserdil esitamise vääriliseks.

9. oktoobril Jaani kirikus toimunud kontserdil tehti teatavaks konkursi võitjad. Zhürii otsustas tunnistada võidulauludeks 1.-8. klasside vanuserühmas Merilin Prantsuse „Suvelaulu“ ning 9.-12. klasside vanuserühmas Maria Gertsjaki „Kujutluse“. Merilin Prantsus oli konkursil osalenud autoritest noorim, ta õpib Võhma Gümnaasiumis ja Võhma Muusikakoolis 3. klassis. Maria Gertsjak on Jõgeva tüdruk, Võhma Gümnaasiumi abiturient ja Viljandi Muusikakooli õpilane, kes osales konkursil koguni kolme omaloomingulise lauluga. Zhürii tunnustas teda produktiivsuse ning julge ja ausa teemakäsitluse eest.

Zhürii andis välja ka kaks Kristiina Ehini nimelist preemiat parimate laulusõnade eest, mille pälvisid Hanna-Stiina Tornius laulu eest „Emale“ ning Merilyn Tiit ja Eva-Lotta Vunder laulu eest „Saare lugu“. Viimase puhul tõstis þürii esile ka vokaaltehnilist tipptaset. Piret Müür , samuti Võhma Gümnaasiumi ja Võhma Muusikakooli õpilane pälvis aga Püha Franciscuse nimelise preemia sõpruseteema siira ja usutava käsitluse eest laulus „Sõber“.

Sanna Härmi laulude „Minu ema“ ning „Eestimaa neli aastaaega“ puhul tõstis þürii esile lüürilisust, südamlikkust ning harmoonia ja värvirikkuse leidlikku kasutamist. Sigrid Jakobsoni ja Rutt Poolakese laul „Sügisesina“ paistis silma julge ja isikliku teemakäsitluse ning iseseisva esitusega. Merilin Kahu laulus „Kodu“ märgiti ära julgete ja leidlike muusikateoreetiliste lahenduste kasutamist.

Kaheteistkümnest konkursile esitatud laulust kümne puhul oli juhendajaks õpetaja Maarika Reimand , kellele þürii andis tänukirja õpilaste loomingulisele eneseväljendusele innustamise ja nende vilunud juhendamise eest.

Päikeselaul 2010 zhürii liige, Paala Gümnaasiumi muusikaõpetaja Signe Ristisaar hindas konkursi muusikalist taset üle ootuste kõgeks ning ütles, et tema lemmiklauludeks on kõik 12 kontserdil kõlanud laulu. Grand prix pälvinud Otmar Liiveri „Eesti, minu kodu“ kohta arvas ta, et see võiks kõlada poistekooride seades järgmisel koolinoorte laulupeol. Tartu Maarja koguduse kirikumuusik ja organist Elke Unt , kes 2003. ja 2004. aastal korraldas omaloominguliste laulude festivale Raplas ja Juurus, hindas samuti Päikeselaul 2010 laulude professionaalseid arranþeeringuid ja esitust, kuid rõhutas, et lastes peituvat loomingulisust ja loovust ei pea piirama muusikateoreetiliste raamidega – just see laul, mis lapse seest välja tuleb, ongi ilus ja õige.

Järgmine päikeselaulude konkurss on 2011. aasta sügisel.

Marko Tiitus
Viljandi Jaani koguduse õpetaja
Päikeselaul 2010 zhürii liige

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346