neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

OOTAME ARENGUKAVA MUUDATUS- JA TÄIENDUSETTEPANEKUID 23. NOVEMBRIKS
Aasta tagasi algatas nõukogu koguduse arengukava koostamise ning kinnitas selle struktuuri, töörühmade koosseisu ja koostamise ajakava. Arengukava koostamist juhib õpetaja Marko Tiitus. Juhtrühma kuuluvad õpetaja, juhatuse liikmed ja toimkondade esimehed Tarmo Loodus, Helve Hunt, Margit Karu, Kalmer Liimets, Uku Audova ja Meelis Kard.

Esimene suurem arengukavaseminar toimus 30.-31.10.2009 Põltsamaa kiriklas, kus viidi läbi olukorra analüüs, sõnastati aastaiks 2010-2017 koguduse visioon, missioon, väärtused ja arengueesmärgid. Nendest on koguduseliikmetele antud ülevaade ka Aja Lehe veergudel.

2010. aasta jaanuarist juunini toimus arengueesmärkide täpsustamine ja tegevuskava koostamine teemarühmades.
Tegevuskava jaguneb 10 valdkonnaks:
· koguduse liikmed
· jumalateenistuselu
· muusikaelu
· laste-, noorte- ja peretöö
· diakoonia
· misjon
· juhtimisorganid ja töötegijad
· avalikussuhted
· majandus ja varad
· oikumeenilised, partnerlus- ja välissuhted

Koguduse juhatus otsustas 08.10.2010 koosolekul arengukava eelnõu heaks kiita ja esitada see koguduse nõukogule ja avalikule arutelule.

Koguduse arengukava tutvustamine nõukogule ja avalik arutelu toimub 16.novembril kell 16 – 18 kiriku keldrisaalis. Kaasamõtlema ja arutlema on oodatud kõik koguduseliikmed, kellele läheb korda meie koguduse käekäik ja areng. Arengukava eelnõuga saab tutvuda alates 05.novembrist Jaani koguduse kantseleis ja kodulehel www.eelk.ee/viljandi.jaani.

Koguduse nõukogu koguneb arengukava vastuvõtmiseks kirikuaasta esimesel pühapäeval, 28.novembril.

Täname kõiki, kes on arengukava koostamisel osalenud ja andnud oma osa ühiste sihtide, eesmärkide ja tegevuste määratlemiseks, et võime ustavalt ja rõõmuga täita neid ülesandeid, mida Jumal oma Kirikule annab. Temale lootes läheme vastu uuele kirikuaastale.

Konkreetsete muudatus- ja täiendusettepanekute tegemise tähtaeg on 23. november. Esita need kas kirjalikult koguduse kantseleisse või veel parem aadressil marko.tiitus@eelk.ee.

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Arengukava eelnõu (pdf) (.pdf) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346