laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KRISTLIKE VÄÄRTUSTE KONVERENTS – KULTUURIFOORUM 2010

19.11 kell 11-17
Veel on võimalus registreeruda internetiaadressil www.eelk.ee/kristlikud.vaartused või
telefonil 627 7350.

Konverentsile pääseb isikut tõendava dokumendi (pass või ID-kaart) alusel.

Ettekanded:
- dr Olga Schihalejev „Kristlus uues põhikooli õppekavas” (Tartu Ülikool)
- Kalev Uustalu „Pühakodade rahastamine riigi ja kohalike omavalitsuste poolt taasiseseisvunud Eestis” (Eesti Vabariigi Muinsuskaitseameti peadirektor)

Soome partnerid Turu kultuurifoorum 2010 raames:
- Mitro Repo “Euroopalik arusaam kristlike väärtuste kohast ja kristlikust kultuuripärandist” (Euroopa Parlament)
- dr Vesa Hirvonen „Kuidas kohalik usuõpetus vastab globaalsetele väljakutsetele“ (Ida-Soome Ülikool)
- Sõna saavad erakondade esindajad
- Paneeldiskussioon, muusikalised vahepalad, lõuna kohapeal

Konverentsi võimalikud mõttesuunad:
- Kui tugevad on eesti rahvuse ja rahvusliku vaimukultuuri – kombestiku, kirjakeele, hariduse, riikluse – kristlikud juured? Kas ja kui palju on suudetud täita põhiseaduslikku ülesannet kristliku rahvuskultuuri säilitamisel ja edasiandmisel?
- Millise pildi annab kool kiriku kohast rahva eilses ja tänases elus? Kui palju suudavad lapsed mõista oma kristlastest eekäijaid ja nende kultuurilist pärandit? Kas saavad neile arusaadavaks kirikupühad, -laulud ja -talitused, piiblilood ja -mõisted, tuttavaks kodumaa pühakojad?
- Kuidas tagab riik kultuuriväärtuste – sealhulgas kiriklike kultuurivarade kaitse? Kas selle esmaülesande täitmiseks vajaminevate vahendite proportsioon riigieelarves on piisav? Kas peaksime suurema tähelepanu alla võtma kalmistukultuuri, vanad kabelikohad, pühitsetud mälestusmärgid?
- Kuivõrd kajastab massimeedia ja avalik-õiguslik ringhääling kristliku kultuuri minevikku ja tänaseid ilmingid – jumalateenistusi, kirikuelu, kohalikke tähtpäevi ja traditsioone? Milline võiks olla loomeinimeste roll kristliku kultuuri arendamisel?

Need ja mitmed teisedki küsimused võiksid saada selgemaks meie ühisel kultuurifoorumil koos naabermaa esindajatega.
Tere tulemast kaasa mõtlema!

Registreerimine »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346