teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

NÕUKOGU KINNITAS KOGUDUSE ARENGUKAVA AASTAIKS 2010-2019

I advendipühapäeval, 28.11 toimunud koguduse nõukogu koosolekul kinnitati EELK Viljandi Jaani koguduse arengukava aastaiks 2010-2019. Sellega pani nõukogu väärika punkti rohkem kui aasta kestnud protsessile, mille käigus lepiti kokku meie koguduse arengueesmärgid järgmiseks kümneks aastaks ja tegevuskava nende saavutamiseks.

Vastavalt kirikuseadustikule koostatakse arengukava EELK põhikirjas nimetatud kiriku ülesande paremaks täitmiseks. Arengukava määratleb olulised tegevusvaldkonnad ning sätestab taotletavad eesmärgid ja ülesanded ning kirjeldab koguduse, tema ametiisikute ja kaastööliste ning koguduste asutatud juriidiliste isikute kõiki olulisemaid ülesandeid arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks.

Arengukava koostamisel osalesid järgmised koguduse nõukogu liikmed ja töötegijad: Endla Lehtme, Enn Tammoja, Enna Audova, Evija Leiaru-Kuldsaar, Helve Hunt, Ilmi Kard, Jaan Männik, Kalev Rajangu, Kalju Mirka, Kalmer Liimets, Karl Luht, Maarika Sibrits, Maie Järvekülg, Maie Kasvandik, Maila Eirand, Margit Karu, Meelis Kard, Mirjam Tiitus, Raja Aardevälja, Signe Ristisaar, Silvia Soro, Taimi Välba, Tarmo Loodus, Tiina Vilberg, Tiiu Lätte, Uku Audova, Ülo Stöör. Arengukava koostamist koordineeris õpetaja Marko Tiitus.


Marko Tiitus
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
tel 53413394

EELK Viljandi Jaani koguduse arengukava 2010-2019 (.pdf) »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346