kolmapäev, 3. märts 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
   Jumalateenistuste
      toimkond

   Välissuhete toimkond
   Laste- ja peretöö
      toimkond

   Noortetöö toimkond
   Diakooniatöö toimkond
   Majandustoimkond
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUMALATEENISTUSELU JA MUUSIKA TOIMKOND

Eesmärk: Koguduse jumalateenistuselu on usulist kasvamist ja vaimulikku osadust võimaldav ja mitmekülgne, koguduseliikmed osalevad aktiivselt jumalateenistuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Selle eesmärgi saavutamiseks toimkond

  1. aitab õpetajat jumalateenistuste planeerimisel ning ülesannete ja rollide jagamisel
  2. aitab õpetajat kirikupalvete koostamisel ja lugemisel
  3. teeb ettepanekuid jumalateenistuste muusikalise kujunduse osas
  4. annab õpetajale nõu ja tagasisidet jumalateenistuste ja jutluste teemade osas
  5. korraldab kirikukohvidega seonduvaid sisulisi arutelusid
  6. koostab ja levitab jumalateenistusi tutvustavaid materjale

Marko Tiitus (toimkonna esimees)
koguduse vaimulik
tel 534 13394
marko.tiitus@eelk.ee
Marko Mägi
koguduse juhatuse liige
tel 56 358 103
markomagi@kultuur.edu.ee
Kristel Aer
organist
tel 5020950
kristel.aer@gmail.com
Raja Aardevälja
Maie Kasvandik
tel 53 931 232; 55 562 040
maie.kasvandik.001@mail.ee
Mirjam Tiitus
organist
mirjam.tiitus@eelk.ee
Liina Heinaste
koguduse sekretär-juhiabi
tel 56 240 124
viljandi.jaani@eelk.ee
Mari Vallikivi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346