kolmapäev, 30. november 2022    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
   Jumalateenistuste
      toimkond

   Välissuhete toimkond
   Laste- ja peretöö
      toimkond

   Noortetöö toimkond
   Diakooniatöö toimkond
   Majandustoimkond
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

LASTE-,NOORTE JA PERETÖÖ TOIMKOND

Eesmärk: Perekond on koguduse mudel ja tuumik, kus elatakse ja praktiseeritakse kristlikku usku. Lastele ja peredele on loodud võimalused osaleda aktiivselt koguduse elus, aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu Jumalasse ning armastada ja teenida oma kaasinimest Kristuse eeskujul; kogudus toetab lapsi ja peresid nende elu arenguetappides ja kriisides.

 

Selle eesmärgi saavutamiseks toimkond

  1. planeerib ja korraldab tegevusi ja koolitusi, mis on suunatud lastele, noortele ja peredele
  2. loob tingimusi ja leiab võimalusi perede, noorte ja laste aktiivseks osalemiseks koguduse jumalateenistustel
  3. teeb koostööd Viljandi haridusasutuste ja kristlike kogudustega kristlike väärtuste propageerimiseks ja süvendamiseks
  4. toetab perekondi laste kristlikul kasvatamisel ja korraldab vastavaid koolitusi
  5. suunab koguduse lapsi, noori ja peresid osa võtma praostkondlikest ja üldkiriklikest ettevõtmistest.| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346