laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
   Ristimine
   Konfirmatsioon
   Laulatus
   Matus
   Piht
   Õnnistamised
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

KONFIRMATSIOON

Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist (ladina keeles confirmare - kinnitama).
Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täisõiguslik koguduse liige, mis annab talle õiguse osaleda Pühal Õhtusöömaajal (armulaual), laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtimisorganite töös (valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks).
Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmesannetusega (vähemalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Konfirmatsioonile eelneb alati leeriõpetus (loe: Leerikool »).
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346