laupäev, 20. juuli 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
   Ristimine
   Konfirmatsioon
   Laulatus
   Matus
   Piht
   Õnnistamised
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

LAULATUS

Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb Jumala poolt loomises seatud korral. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja asetas nad elama teineteise kõrvale vastastikuses armastuses. Abielu on abikaasadele nii Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida ning kasvatada üheskoos lapsi.

Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudusele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks. Abielutõotus kehtib kuni abikaasa surmani.

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud liikmed). Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleb neil esmalt läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.

Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) kiriku liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku mõlema kiriku vaimulikega.

Laulatustalituse ülesehitus:

 • protsessioon
  laul
  piiblilugemised
  kõne
  abielutõotused
  sõrmuste vahetamine
  laulatamine
  pruutpaari õnnistamine
  palve ja Meie Isa palve
  õnnistamine
  laul ja protsessioon.

 •  

Abielu registreerimine

Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitusel on õigus abielu registreerida. Pruutpaar, kes soovib end Viljandi Jaani kirikus laulatada, saab siinsamas läbi viia ka riikliku registreerimistalituse ega pea selleks eraldi pöörduma perekonnaseisuametisse. Kirikuõpetaja viib registreerimise läbi kas enne laulatust või laulatustalituse käigus.

Abielu sõlmimise tingimused ja vajalikud dokumendid on loetletud http://www.eelk.ee/t-abielu.html

On väga hea, kui teavitad õpetajat oma soovist Viljandi Jaani kirikus abielluda aegsasti. Juhul, kui mõlemad abiellu astujad on ristitud ja konfirmeeritud, peaks kirikuõpetajaga laulatuse asjus ühendust võtma vähemalt 1-2 kuud enne planeeritud pulmapäeva; kui laulatusele eelneb ka ristimine ja konfirmatsioon, on õige aeg tulla kirikuõpetajaga nõu pidama vähemalt 4-6 kuud enne pulmi.

Kui mees ja naine on juba aastaid või aastakümneid elanud registreeritud abielus, võib vaimulik läbi viia abielu õnnistamise talituse. Kunagi pole hilja oma elu (ja ka abielu) Jumala hoolde usaldada ning sellele Temalt õnnistust ja kaitset paluda.
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346