teisipäev, 18. juuni 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
   Ristimine
   Konfirmatsioon
   Laulatus
   Matus
   Piht
   Õnnistamised
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

PIHT

Vaimuliku kui hingekarjase ülesandeks on koguduse hingehoidlik teenimine. Kõige levinum viis selleks on hingehoidlik vestlus. Keegi ei pea kartma, et vaimulikul ei ole minu jaoks aega või et ma teen talle oma muredega asjatut tüli. Kuigi eestlased on üsna kinnised, ei pea püüdma oma murede ja probleemidega üksi hakkama saada. Tihti aitab juba südamelt ärarääkimine ja koos palvetamine oma koormat kergendada ning probleemidele lahendusi otsida. Igal inimesel, olgu ta siis koguduseliige või mitte, on õigus tulla vaimuliku juurde oma muredest rääkima ja nõu küsima.

Jeesus on andis oma kirikule meelevalla kuulutada Jumala nimel pattude andeksandmist. Tänapäeval on see õigus ordineeritud kirikuõpetajal (preestril). Oma pattude tunnistamist ja absolutsiooni (pattude andeksandmise kuulutuse) vastuvõtmist nimetatakse pihiks. Pihile võib tulla ristitud inimene. Piht ei ole mõeldud üksnes neile, kes tunnevad oma hingel eriliselt ränka süükoormat, samuti ei ole pihile tulek nõrkuse märgiks. Piht on Jumala armuvahend, mis on antud vaimseks tervenemiseks ja pühitsuseks kõigile kristlastele.

Iga koguduseliige võiks käia pihil vähemalt kord aastas.

Kirikuõpetajal on pihisaladuse pidamise kohustus. Seda, mida inimene on pihil vaimuliku ees tunnistanud, ei ole tal õigust kellelegi edasi rääkida.

Pihitalituse kord ei ole rangelt kindlaks määratud. Pihtija nimetab vaimulikule patud, mis tema südant vaevavad. Vaimulik võib pihtijat vajadusel julgustada, paluda midagi täpsustada või hingehoidlikult vestelda. Pattude andeksandmist saab vaimulik Jumala nimel kuulutada siis, kui ta on veendunud kolmes asjas:

  • Kas pihtija kahetseb oma patte?
  • Kas ta usub, et Jumal talle Jeesuse Kristuse pärast andeks annab?
  • Kas ta tahab oma elu parandada ja Jumala tahte kohaselt elada?

Kui pihtija on vastu võtnud absolutsiooni (pattude andeksandmise kuulutuse), lõpeb talitus tänu- ja eestpalvega. Pihitalitusele peaks järgnema tehtud kahju heastamine, andeks palumine inimestelt, kelle vastu ollakse eksinud, ja leppimine nendega, kellega ollakse riius.

Jaani kirikus on hingehoidlikeks vestlusteks ja pihiks palume aeg kokku leppida koguduse õpetaja Marko Tiitusega. Soovist vaimulikuga kohtuda anna teada 
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346